فراموش کردم
رتبه کلی: 60


درباره من
اینجانب متاهل
مدرک کارشناس ارشد
28 سال سابقه کار
عضوسازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان آذربایجانشرقی
همچنین عضو انجمن برنج کشور و...
سعی دارم بادرج مطالب علمی وعملی وکاربردی در رفع مشکلات کشاورزی منطقه و همشهریان زحمتکش میانه ایم مؤثر باشم
آلبوم: تصاویر مربوط به مطالب
گفنتگو وزیر محترم جهاد کشاورزی با کشاورز طبسی گفنتگو وزیر محترم جهاد کشاورزی با کشاورز طبسی برگزاری امتحان برگزاری امتحان تدریس2 تدریس2 تدریس تدریس تره بار میوه تره بار میوه چرخه تولید چرخه تولید روبات روبات گوجه فرنگی سیاه بانام رز نیلی گوجه فرنگی سیاه بانام رز نیلی شاخه گل6 شاخه گل6 شاخه گل5 شاخه گل5 شاخه گل4 شاخه گل4 شاخه گل3 شاخه گل3 شاخه گل2 شاخه گل2 شاخه گل شاخه گل آشنایی با کمبود کود آهن در مزارع ،گلخانه وباغات و نحوه تشخیص، مقابله وکنترل آن آشنایی با کمبود کود آهن در مزارع ،گلخانه وباغات و نحوه تشخیص، مقابله وکنترل آن آشنایی با کمبود کود آهن در مزارع ،گلخانه وباغات و نحوه تشخیص، مقابله وکنترل آن آشنایی با کمبود کود آهن در مزارع ،گلخانه وباغات و نحوه تشخیص، مقابله وکنترل آن آشنایی با کمبود کود آهن در مزارع ،گلخانه وباغات و نحوه تشخیص، مقابله وکنترل آن آشنایی با کمبود کود آهن در مزارع ،گلخانه وباغات و نحوه تشخیص، مقابله وکنترل آن آشنایی با کمبود کود آهن در مزارع ،گلخانه وباغات و نحوه تشخیص، مقابله وکنترل آن آشنایی با کمبود کود آهن در مزارع ،گلخانه وباغات و نحوه تشخیص، مقابله وکنترل آن جلسه اداری جلسه اداری جلسه اداری جلسه اداری ذرت ذرت ذرت ذرت ذرت ذرت ذرت ذرت ذرت ذرت سورگوم جاروئی سورگوم جاروئی سورگوم جاروئی سورگوم جاروئی سورگوم جاروئی سورگوم جاروئی سورگوم جاروئی سورگوم جاروئی سورگوم جاروئی سورگوم جاروئی سورگوم جاروئی سورگوم جاروئی تبریک تبریک تبریک سال نو تبریک سال نو تبریک سال نو تبریک سال نو هرس هرس کاشت نهال کاشت نهال هدایت جریان هرز آب اطراف محل کاشت هدایت جریان هرز آب اطراف محل کاشت طرح احداث باغ آپارتمان طرح احداث باغ آپارتمان دوره قبلی زنبورداری دوره قبلی زنبورداری لزوم استفاده از فناوری های جدید در بخش کشاورزی لزوم استفاده از فناوری های جدید در بخش کشاورزی فاز دوم هدفمندی یارنه در بخش کشاورزی فاز دوم هدفمندی یارنه در بخش کشاورزی فاز دوم هدفمندی یارنه در بخش کشاورزی فاز دوم هدفمندی یارنه در بخش کشاورزی فاز دوم هدفمندی یارنه در بخش کشاورزی فاز دوم هدفمندی یارنه در بخش کشاورزی فاز دوم هدفمندی یارنه در بخش کشاورزی فاز دوم هدفمندی یارنه در بخش کشاورزی فاز دوم هدفمندی یارنه در بخش کشاورزی فاز دوم هدفمندی یارنه در بخش کشاورزی فاز دوم هدفمندی یارنه فاز دوم هدفمندی یارنه فاز دوم هدفمندی یارنه فاز دوم هدفمندی یارنه عملیات خاکورزی در مزارع میانه عملیات خاکورزی در مزارع میانه معرفی طرح های اولویت دار صنایع کشاورزی  برای سرمایه گذاری در شهرستان معرفی طرح های اولویت دار صنایع کشاورزی برای سرمایه گذاری در شهرستان گلدهی گندم گلدهی گندم
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (1)