فراموش کردم
رتبه کلی: 60


درباره من
اینجانب متاهل
مدرک کارشناس ارشد
28 سال سابقه کار
عضوسازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان آذربایجانشرقی
همچنین عضو انجمن برنج کشور و...
سعی دارم بادرج مطالب علمی وعملی وکاربردی در رفع مشکلات کشاورزی منطقه و همشهریان زحمتکش میانه ایم مؤثر باشم
آلبوم: اخبار هواشناسی
عدم مساعد بودن هوا برای برداشت گندم عدم مساعد بودن هوا برای برداشت گندم خسارت به باغات خسارت به باغات بارش تگرگ بارش تگرگ خسارت تگرگ خسارت تگرگ خسارت تگرگ خسارت تگرگ خسارت تگرگ خسارت تگرگ خسارت تگرگ خسارت تگرگ خسارت تگرگ خسارت تگرگ خسارت تگرگ خسارت تگرگ خسارت تگرگ خسارت تگرگ خسارت تگرگ خسارت تگرگ  اثر آلودگی آب اثر آلودگی آب گیاه تصفیه کننده هوا گیاه تصفیه کننده هوا آلودگی هوا آلودگی هوا آلودگی هوا آلودگی هوا آلودگی هوا آلودگی هوا آلودگی هوا آلودگی هوا آلودگی هوا آلودگی هوا آلودگی هوا آلودگی هوا آلودگی هوا آلودگی هوا باروری ابرها باروری ابرها باروری ابرها باروری ابرها باروری ابرها باروری ابرها باروری ابرها باروری ابرها باروری ابرها باروری ابرها باروری ابرها باروری ابرها اعلام وضعیت هواشناسی در هفته جاری اعلام وضعیت هواشناسی در هفته جاری
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (2)