فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 8229


درباره منخُدآیَمـ رآ دوستـ دآرَمـ وَ بآوَفآتَر اَز او سُراغـ نَدارَمـ ،

بهـ رَسمِـ هَمینـ وَفآدآریستـ کهـ

کَسانیـ رآ کهـ دوستـ دآرَمـ بهـ او میـ سِپارَمـ !

چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات