فراموش کردم
رتبه کلی: 4519


درباره من
In Rell with GOD
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
95.10.26

95.12.14
بی تفاوت باش… به جهنم ! مگر دریا مُرد از بی بارانی ؟!. . کـــــــــــم بــاش از کم بودنت نتــــــــرس اونی که اگـه کم باشی ولــــــــت میکنه، همونه که اگه زیـــاد باشی حیفو میلت میکنه. . . . . دنیای عجیبی شده است . . . برای دروغ هایمان ، خدا را قسم می...
تاریخ درج: ۹۵/۱۲/۱۲ - ۱۲:۱۰ 93 نظر , 203 بازدید
فـــــــــــاَز...
ایـــن روزهـــا هــــوا خیلـــی غبـــار آلــــود اســـت؛ گـــرگ را از ســـگ نمــی تـــوان تشخیـــص داد ! هنگـــامـــی گـــرگ را می شنـــاسیـــم؛ کـــه دریـــده شـــده ایــــم دروغـــ رو هــمــه مــیــگـــن ؛ امــا اونــجــاش بــه آدم فــشــار مـــیــاد کــه هــمــراه بــا شــنــیـــدن ِ دروغ خــر ...
تاریخ درج: ۹۵/۰۹/۱۳ - ۱۹:۱۸ 69 نظر , 129 بازدید
به نام خدای آن چوپان ...
به نام خدای آن چوپان ...
وقتی ...(بدون مخاطب)
وقتی ...(بدون مخاطب)
عشق آدم را داغ می کند.(بدون مخاطب)
عشق آدم را داغ می کند.(بدون مخاطب)
مَتأَسَفَم وَاَسَه َمَمَلَکَتَی َکَه
مَتأَسَفَم وَاَسَه َمَمَلَکَتَی َکَه
این است مرد بودن..
این است مرد بودن..
+ToZi
+ToZi
تنهایی را دوست دارم ...........
تنهایی را دوست دارم ...........
آقا پسری که به عشقت میگی میذاری ببوسمت؟
آقا پسری که به عشقت میگی میذاری ببوسمت؟
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (1)