فراموش کردم
رتبه کلی: 3647


درباره من
آقای ما
از رهبر و از درایتش دین بالید زشتی بزمین نشست و نیکی خندیددنیا شده از بزرگی او حیرانبر دشمن ما عتاب و بر ما امّید ....
تاریخ درج: ۱/۰۱/۲۹ - ۲۰:۲۶ 1 نظر , 23 بازدید
خاطره
قفل از سخنم ،کلید من اشعارمآنی که تو میشناسی از من ،نه منمخوشحالی من حدوث گمنامی مناسرار درون جان خود را کفنمروزی که به جستجوی من برخیزییک خاطره ام ،غبار راه وطنم....
تاریخ درج: ۰/۱۱/۰۸ - ۲۰:۰۶ 2 نظر , 48 بازدید
اشعار احمد یزدانی
اشعار احمد یزدانی
شغال بدکاره
یک شغال چموش و بدکاره شده پیدا کنار خانه ی من همه عمرش ندیده بود او گرگ در دلش کرد قصد لانه ی من تا که چشمش بمن ، مرا او دید عرض خدمت بمن نموده شدید یک سلام بلندو تعظیمی پاچه خواریِ عاجزانه ی من برده ام زیر ذرّه بین اورا دیده ام بد نه ، بدترین او را مطمئن از خرابی فکرش نیّ...
تاریخ درج: ۹۸/۰۵/۰۳ - ۰۰:۳۳ 2 نظر , 255 بازدید
عشق
گفتم به پنجره از تو بهانه شد چون چشم عاشق گم در زمانه شد گفتم بکوچه نشان تورا ، نشست درگیر هق هق تلخ شبانه شد دنیای فکرو خیال گذشته ات بر موج خاطره هایت کرانه شد با شب بیان حال توکردم زخود گسست سنگی به پنجره زد عاشقانه شد در های هوی اسم تو پیچید در خودش پر زد ز خود و فضا دلبرانه شد . گوی...
تاریخ درج: ۹۷/۰۲/۱۴ - ۰۰:۵۷ 0 نظر , 229 بازدید
احمد یزدانی شاعر و نویسنده
احمد یزدانی شاعر و نویسنده
عصیان
عصیان
بانوان
بانوان
قادر توانا
قادر توانا
اهل نماز
اهل نماز
از که بگیرم سراغ خویش
از که بگیرم سراغ خویش
آلوده
آلوده
بهارانه
بهارانه
باغ سیب شهرآباد
باغ سیب شهرآباد
حسد
قطره ای چون که آب دریا دیدسرد شد از حسد ،بخود لرزیدگفت ، دریا ببین مرا اینجا ،راحتم ، غرقِ نعمت دنیاچه بزرگم ، چقدر پهناورلشکری دارم از سرو همسرظاهرم را نبین که هستم کمباطناَ من قویّم و محکممن چنینم ، چنان کنم آخرچون اراده کنم شَوَم لشکرخنده رو ، شادمان ، قوی دریاگفت ای قطره ، دل بده با ماروبسویم بک...
تاریخ درج: ۹۵/۱۲/۰۳ - ۰۱:۰۲ 2 نظر , 284 بازدید
خیال شاه
می میرم و تو پشیمان ولی چه سود؟ در بودنم که نبودی رفیق راه یکعمر رنج کشیدم ، سکوت بود همخانه با دل من ، خانه ام گواه حالا عزیز من تو به راه خودت برو می بینم آخر آنرا ،توئی و آه تردید داری و باور نمیکنی من مثل سلطنت و تو خیالِ شاه در پشت سر همه افسوس و آه سرد در روبروی تو گرگان راه و چاه یع...
تاریخ درج: ۹۵/۱۲/۰۳ - ۰۰:۲۴ 1 نظر , 366 بازدید
شهید مهدی صابری
بنام خدابرای شهید مدافع حرم مهدی صابری که گوهری کم نظیر بود مهربان بود و شوخ و جدّی بود خواهرش گفت از خصال شهید کمکم بود و همدم من بود مادرش گفت از کمال شهید داغ او آتشم کشید ، پدر گفت از عزٌت و جلال شهید پاکدامن ،رشیدو زیبا بود بود اینها بیان حال شهید مانده داغش به سینه یاران سینه میسوزد ...
تاریخ درج: ۹۵/۱۲/۰۳ - ۰۰:۱۳ 0 نظر , 360 بازدید
آتش نشان
هُرمِ بلا تا به ثریّا رسید شعله ی آن تا به دل ما رسید بر تن کشور شده رخت سیاه ناله به هر خانه زِ بخت سیاه پرچم آتش همه جا در هوا تابلوی هر کوی و خیابان عزا کوهِ یقین گشته به شک مبتلا روزنه ها بسته و غوغا به پا همهمه ها از غم آتش نشان ماتمِ دل ماتمِ آتش نشان عاشق دلسوخته ی پاکباز عشق به ...
تاریخ درج: ۹۵/۱۲/۰۳ - ۰۰:۰۸ 0 نظر , 224 بازدید
بعد از هزارو سیصدو اندی سال
‍ بعد از هزارو سیصدو اندی سال از ذکر درد تو گریانم گلواژه های شرافت را از دفتر عروج تو می خوانم سروی به اهل بیت پیمبر توبا جسم قطعه قطعه و عریانت هرلحظه بر تو سلام الّه در یاد قتلگاه و ستورانم هر حرکتِ تو آیه ای از قرآن هستی چراغِ هدایتگر هر تکیه از تو پر از عاشق خوشبخت اینکه مسلمانم تو معبر...
تاریخ درج: ۹۵/۰۷/۲۲ - ۲۱:۳۵ 2 نظر , 228 بازدید
سربازان گمنام
لشکر صاحب زمان گمنام نیستانتظار از جنس نان و نام نیستحک شده در لوحِ محفوظ است اوسرفرازان را نیازِ بام نیستچون حلولِ روح در هر جسم و تنزندگی بخشیده ؛ استفهام نیستجایگاهش برجِ عاجِ امنیتحق عنایت کردو از اقوام نیستجاده های انتظارِ منتظرخطّش از شادیست از آلام نیستشِرک و شَر میلرزد از اعزازشانترسی از شیط...
تاریخ درج: ۹۵/۰۷/۰۸ - ۲۳:۳۷ 3 نظر , 182 بازدید
انتظار
ای عشق و شور و تولّد ، بهارهادر چشمِ سردِ زمستان تو خارهافرش است زیر پای تو چشمانِ انتظاربا طُرّه ی خیال ، شمیمِ وقارهابر بستری حریر ، گلستانی از شکوهجان ها به مهرِ شما ، جان نثارهایا صاحب الزّمان ،به ظهورت شتاب کنچشمانِ منتظر به رهت مانده بارهااحمد یزدانیhttps://telegram.me/ahmadyazdany...
تاریخ درج: ۹۵/۰۷/۰۸ - ۲۳:۳۲ 0 نظر , 353 بازدید
محرّم
دوره ی ماتم و محرّم شداشک آمد وَ خنده ها کم شدشیعه پوشید رختهای سیاهحاکم چهره های ما غم شد...یادو نام حسین در دلهابینظیر است در همه دنیااهل بیتش از آل پیغمبربوی گل مست کرده دنیا را....صف به صف هریک از یکی بهترسربلندو مقاوم و برترمانده تا پای جان سرِ پیمانگشته الگو برای نوعِ بشر....جبرئیل از عطا وَ...
تاریخ درج: ۹۵/۰۷/۰۸ - ۲۳:۱۵ 6 نظر , 162 بازدید
علی الدّوام توئی
تمام عالمی و عالمِ تمام توئیابد تو ،ازل تو وَ خاص وَ عام توئیفرشته ای تو ،زمانی به هیئتِ آدمنشسته تو ،برپاتوئی ،قیام توئیندیده دل بتوبستم،توعشقِ من هستیتمامِ بُعدِ زمانی،مقام ونام توئیتمامِ طولِ شب و عرضِ روزِ من از توستبه جانِ من تو امیدی ،صفای کام توئیحکایتِ همۀ دیــده هایِ دریائیسپیدۀ سحری ، عمق ...
تاریخ درج: ۹۵/۰۵/۱۷ - ۰۰:۱۰ 1 نظر , 306 بازدید
داروی تمام دردها توحید است
وقتی که شَوی به مال و مکنت احرازمالِ تو شود جان و تو چون باراندازدیگر ننوازی به شرف سازت رااموال تو میشود خدا در آوازقدرت شَوَد اسب و تو سواری بر آنگرگی تو وَ طعمه شهوت افسونسازامکان و اراده داری و میتازیمی بلعی و می دری به جادویت بازدرگیر حسد و عقده ها می گردیدنیای تو میشود بدو زشتی سازمعیارو مراتب...
تاریخ درج: ۹۵/۰۵/۱۷ - ۰۰:۰۱ 0 نظر , 137 بازدید
شبهای قدر
شبهای قدر
بندگی به بینائی
اشعار احمد یزدانی: ای خدا ، قادر توانـائی صاحبِ جان و مالِ ماهائی گُل توئی ، بویِ گُل شما هستی خالقِ آسمان و دریائی آسمان و زمین و دریاها وَ جهــانِ بزرگ و رویائی، با تمامیِ هستیِ در ...
تاریخ درج: ۹۵/۰۴/۰۸ - ۱۱:۳۶ 2 نظر , 142 بازدید
طنز
باز عزیزیم ، من و تو وَ او جمع همه ، تشنه وَ آب و سبو آمده وقتِ هنرِ انتخاب دست شود از همه ی خلق رو رایِ خلایق شده از نو عزیز باز به چشمانِ همه هست سو آمده اند تا بروند عدّه ای باز عبور از گذرِ گفتگو فصلِ جدیدی شده آغاز با...
تاریخ درج: ۹۵/۰۲/۱۳ - ۱۳:۱۹ 0 نظر , 157 بازدید
ای خدا
...
تاریخ درج: ۹۵/۰۱/۰۸ - ۲۱:۲۷ 0 نظر , 135 بازدید
راز بندگی
بنام خدا میکنم آغاز با نامت سخن مفتخر بر نام نامیِ تو ،من ماه گردانِ زمین و آسمان هست انوارِ تو در هر ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۵ - ۱۷:۵۰ 6 نظر , 133 بازدید
خوان هفتم
بنام خداخوان هفتم خوانِ سخت و کارزار دیگر استرستم است و بعدِ رزمِ او بهارِ دیگر استهست چون پیرانِ ویسه با سپاهِ روبروگردشِ خورشید در دورِ مدارِ دیگر استدشمنان در فکر تدبیرند و ما را لازم استمتّحد باشیم ؛ وقت ابتکار دیگر استباید اکنون پیرمردان راهیِ هرسو شوندگفت باید که وطن در اضطرارِ دیگر استهرکدامی...
تاریخ درج: ۹۴/۱۲/۱۱ - ۱۱:۴۱ 0 نظر , 194 بازدید
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (1)