فراموش کردم
رتبه کلی: 33866


درباره من
1- دلم برای کسانی که نباید تنگ میشود 30% 2- همه موارد 20% 3- خیلی زود دل می بندم 10% 4- دلم خیلی بد میشکند 10% 5- خیلی سریع می بخشم 10% 6- بی هیچ دلیل نگرانم 10% 7- در عشق پیچیدگی های زیادی دارم 10% 8- بیش از حد محبت می کنم 0% 9- بیش از حد صبورم 0% ارسال کننده: پری سا-شهاب مجموع آراء: 10 رایرای ها قابل مشاهده است
اینـ روزهـا
اینـ روزهـا
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات