فراموش کردم
رتبه کلی: 2025


درباره من
فریاد
هی با خود فکر میکنم چگونه است که

ما این سر دنیا عرق میریزیم و

وضعمان این است و آنها در آن سر دنیا

عرق میخورند وضعشان آن است !

نمیدانم مشکل در نوع عرق است یا

در نوع ریختن و خوردن آن.

...................................................

این روزا اسم مردو از کتابا خط زدن آدما کلا دو جنسن یا نامردن یا که زن..................................................
من کیانا هستم بچه ی استان البرز.
دانشجوی نرم افزار کامپیوتر.
یلداتون مبارک چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (2)