فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 2482


درباره من
sokotttttttttttttt
سکوت.... رساترین فریاد یک زن است وقتی سکوت میکند ... وقتی بحث نمیکند ... وقتی برای به کرسی نشاندن عقایدش تلاش نمیکند بفهم !!!!!!! او اسیب دیده است .... به دنیا آمد تا دختر کسی شود ازدواج کرد تا همدم کسی شود بچه دار شد تا مادر کسی شود ... اما خودش بی کس ماند ........
تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۲۲ - ۲۳:۲۳ 10 نظر , 161 بازدید
5 varone
خواهرم از من پرسید ؟ پنج وارونه چه معنا دارد؟ من به او خندیدم .. کمی ازدره و حیرت زده گفت :روی دیوار و درختان دیدم باز هم خندیدم گفت:دیروز خودم دیدم پسر همسایه پنج وارونه به مینو میداد... انقدر خندیدم که طفلک ترسید بغلش کردم و با بغض گفتم :بعدها وقتی غم سقف کوتاه دلت را خم کردمیفهمی پنج وارون...
تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۱۶ - ۱۵:۲۶ 3 نظر , 116 بازدید
dokhtar ...............
دختر است دیگر !!!!!!!!!!! گاهی دلش میخواهد بهانه های الکی بگیرد ... به هوای اغوش تو .... شانه های تو .... که بعد تو آرروم ..خیلی آروم زیر گوشش زمزمه کنی : - ببین ....عاشقتم ......
تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۱۶ - ۱۵:۱۰ 6 نظر , 114 بازدید
PARVANE
نمیدونم چرا بین این همه ادم پیله کردم به تو ؟؟؟ شاید با تو پروانه میشوم ................
تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۱۶ - ۱۰:۵۳ 9 نظر , 125 بازدید
HATMAN  BEBINID  ,,,,,
HATMAN BEBINID ,,,,,
DONYAAAAAAAAAAAAA
دنیایم به اندازه یک نفر کوچک شده و یک نفر به اندازه خدایم بزرگ قمار بزرگی کرده ام!!!!!!!!!! اگر برود !!!!! دین و دنیایم را باخته ام !!!!!!!!!!!!1...
تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۱۳ - ۱۰:۳۹ 6 نظر , 124 بازدید
KHODAAAAAAAAAAAAAAA
خدایی که به اجبار یاد شود بی اختیار فراموش میشود...
تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۱۳ - ۱۰:۳۷ 7 نظر , 123 بازدید
yakh va atashhhhhhhhhh
yakh va atashhhhhhhhhh
baziiiiiiiiiiiiii
آدمها بازی کردن را دوست دارند این تو هستی که انتخاب میکنی هم بازیشون باشی یا اسباب بازیشون...
تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۱۰ - ۱۱:۴۷ 4 نظر , 132 بازدید
ashgh
ashgh
ashkkkkkkkkkk
باران همیشه میبارد اما مردم ستاره ها را بیشتر دوست دارند نامردیست ان همه اشک را به یک چشمک فروختن ...
تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۱۰ - ۱۱:۲۵ 1 نظر , 103 بازدید
khoda
یکی از فرقهای انسان با خدا در این است انسان تمام خوبیها را با یک بدی فراموش میکند اما خدا همه بدیها را با یک خوبی فراموش میکند...
تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۱۰ - ۱۱:۲۰ 2 نظر , 113 بازدید
ghororrrrrrrrrrrrrrrr
ادم مغرور همانند کسی ات که بالای کوهی ایستاده همه را کوچک میبیند غافل از اینکه مردم هم هم از پاییین او را کوچک میبینند...
تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۱۰ - ۱۱:۱۱ 3 نظر , 140 بازدید
payiizzzzzzzzzzzzz
payiizzzzzzzzzzzzz
payannnnnnnnnnnnnn
من از پایان نمیترسم هراس من ز تسلیم است من از پایان نمیترسم مبادا جامه پاک غروروم با حقارتها در امیزد هراس من ز تسلیم است ...................
تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۱۰ - ۱۱:۰۶ 2 نظر , 131 بازدید
belaki
belaki
asbbbbbbbbbb
asbbbbbbbbbb
LAL BASH BANOOOOOOOOOOO
LAL BASH BANOOOOOOOOOOO
ATEMADDDDDDDDDDDDDDD
واژه ها را برایمان اشتباه تعریف کرده اند آزادی را گفتند "میدان" "جمهوری "شد خیابان "استقلال"هم شد تاج سابق گمشده این نسل اعتماد است نه اعتقاددددددددددددددددددد افسوس که نه بر اعتمادشان اعتقادیست نه بر اعتقادشان اعتمادی!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ...
تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۱۰ - ۱۰:۳۳ 0 نظر , 121 بازدید
XXXXXXXXXXXXXXXX
توریستی به ایران امد دید مردم در مسجد مشغول غذا خوردن هستند گفت مگر مسجد جای نماز خواندن نیست؟ گفتند نماز را در دانشگااه میخوانیم.... گفت مگر دانشگاه جای روشنفکران نیست ؟ گفتند روشنفکران در زندانند گفت:مگرزندان جای دزدان و جنایتکاران نیست گفتند:دزدان و جنایتکاران حکومت را اداره میکنند !!!!!!!...
تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۱۰ - ۱۰:۲۴ 4 نظر , 139 بازدید
FAL FROSHHHHHHHHHHHHH!!!
از کودک فال فروشی پرسیدم چه میکنی؟ گفت از حماقت انسانها تکه نانی در می اوردم .... اینها از منی که در امروزم مانده ام فردایشان را میخواهند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۱۰ - ۱۰:۱۹ 3 نظر , 144 بازدید
SSSSSSSSSSSSSSSS
گلهایش را نخریدند !!!!!!!!!!!!!! پاهایش را باز کرد!!!!!!!!!!!! برایش صف کشیدند!!!!!!!!!!!!!...
تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۱۰ - ۱۰:۱۶ 2 نظر , 126 بازدید
arayesh
arayesh
khodayaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
گفتم خدایا از همه دلگیرم گفت :حتی از من؟ گفتم خدایاتنهاترینم گفت:با وجود من ؟ گفتم خدایاچقدر دوری گفت :تو یا من ؟ گفتم خدایادوستت دارم گفت :بیشتر از من؟ گفتم خدایا اینقدر نگو من گفت :تو یا من ؟...
تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۰۳ - ۱۹:۵۰ 19 نظر , 139 بازدید
talafiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
دختری داخل کتابخانه نشسته بود پسری نزدیکش شد خواست کنارش بنشیند که دختر با صدای بلندی گفت:من دیگه شب پیش تو نمیام .... همه با سرزنش به پسر نگاه کردند او خجالت کشید گوشه ای نشست موقع بیرون امدن دختر به طرفش رفت و گفت : من روانشناسی خوندم میدونم چطوری یکی رو خجالت زده کنم پسر با صدای بلند گفت...
تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۰۳ - ۱۹:۱۰ 13 نظر , 150 بازدید
arayeshhhhhhhhh
زنها ارایش میکنند چون خوب فهمیده اند چشم مردها از مغزشان تکامل یافته تر است........
تاریخ درج: ۹۲/۰۲/۱۹ - ۲۳:۱۴ 14 نظر , 154 بازدید
TAR MOOOOOOOOOOOO
اصلا مو رو برای همین ساختن که یه تارش بمونه بین لبهای من و تو .. بعد تو به روی خودت نیاری اما من بخوام بگیرمش که هیچ چیز حتی یک تار مو بین ما فاصله نباشه دست اخر تو بخندی و صورتمو تو دستات بگیری وبوسم کنی "با یک تار مو فاصله ".....
تاریخ درج: ۹۲/۰۲/۱۸ - ۲۳:۳۹ 5 نظر , 122 بازدید
ASIRRRRRRRRRRRR
پاهایت را مردانه روی هم میگذاری و من چه زنانه بوی بودنت را حس میکنم.ووقتی مرا دعوت به اغوشت میکنی.پر از سکوت میشوم. این زنانگی را دوست دارم وقتی تو اسیرش میشوی ........
تاریخ درج: ۹۲/۰۲/۱۸ - ۲۳:۳۰ 3 نظر , 138 بازدید
BOYE HAVASSSSSSSSSS
اگه به عشقت بیش از بها بدی دیگه برای داشتنت تلاش نمیکنه نگاهش سرد میشه کلامش بی روح.دستانش یخ زده حرفاش به دلت نمیشینه و آغوشش بوس هوس!!!!!!...
تاریخ درج: ۹۲/۰۲/۱۸ - ۲۳:۲۳ 3 نظر , 137 بازدید
BARG PAYZIIIIIIIIIIIII
برگ پاییزی راهی جز سقوط ندارد وقتی میدانددرخت عشق برگ تازه ای را در دل دارد ........
تاریخ درج: ۹۲/۰۲/۱۸ - ۲۳:۱۷ 2 نظر , 123 بازدید
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)