فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 133


درباره من
1- هستم 83% 2- نیستم 17% مجموع آراء: 18 رایرای ها قابل مشاهده است
1- خیر 62% 2- مجبوری در خواست لایک کنی 32% 3- بله 5% مجموع آراء: 40 رایرای ها قابل مشاهده است
1- ربطی به جنسیت نداره 44% 2- آقایون 28% 3- خانومها 28% مجموع آراء: 36 رایرای ها قابل مشاهده است
1- بی خیالی بهتره 70% 2- خذف بشن 25% 3- خذف نشن 5% مجموع آراء: 20 رایرای ها قابل مشاهده است
1- بله 85% 2- خیر 15% مجموع آراء: 13 رایرای ها قابل مشاهده است
1- خوب 83% 2- بد 17% مجموع آراء: 18 رایرای ها قابل مشاهده است
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)