فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 939


درباره من
ب اسم ا...


اگر درد را احساس کردی،
زنده ای

اما اگر درد دیگران را احساس کردی،
انسانی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــ

فرهنگ یعنی:
بپذیریم وجود هر کس دو بخش دارد

بخش اول: چیزهایی که انتخاب خودش نیستند و به طور طبیعی به او داده شده اند و نباید مسخره شوند.

بخش دوم: چیزهایی که انتخاب خودش هستند و به ما ربطی ندارند
آنیسا .سعیدی بلور باران علی مسعودی* بهروز*فرج پور همراز
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (1)