فراموش کردم
رتبه کلی: 623


درباره من
تو می تونستی جور دیگری باشی
تو می تونستی جور دیگری باشی
سپاس خداجونم
سپاس خداجونم
تقدیم به دوستان خوب و مهربونم
تقدیم به دوستان خوب و مهربونم
یهویی
یهویی
گرفتار توام
گرفتار توام
چتر خدا
چتر خدا
هوای بودنت
هوای بودنت
هوایت
هوایت
دوست داشتنت...... توضیحات
دوست داشتنت...... توضیحات
تو که باشی...
تو که باشی...
خدایا
خدایا
عاشقم
عاشقم
اینقد بدم میاد....
اینقد بدم میاد....
فقط تو نباشی
فقط تو نباشی
یلداتون مبارک چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)