فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 584


درباره من

.
.
همرو اد میکنم ولی ج پیام کسای خاصیو میدم پس پیام نزارین لطفا
1- نه 61% 2- انمیشنسیم 15% 3- خخیلی 13% 4- ره 11% مجموع آراء: 54 رایرای ها قابل مشاهده است
1- اکانت دست خودم باشه 91% 2- بدم ب دوستام 4% 3- حذف کنم 4% مجموع آراء: 45 رایرای ها قابل مشاهده است
1- اره 77% 2- نه 23% مجموع آراء: 61 رایرای ها قابل مشاهده است
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات پیامک ها شهید