فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 4130


درباره من
1- پسرم 64% 2- دخترم 36% مجموع آراء: 25 رایرای ها قابل مشاهده است
1- ریاضیات 32% 2- فیزیک 24% 3- زبان 15% 4- زیست 12% 5- شیمی 9% 6- معارف 6% 7- دیگر درس ها..... 3% 8- عربی 0% مجموع آراء: 34 رایرای ها قابل مشاهده است
1- 19 21% 2- 18 13% 3- 20 13% 4- 23 13% 5- کمتراز15 8% 6- 21 8% 7- 25 8% 8- 17 7% 9- 22 5% 10- 16 3% 11- 24 1% مجموع آراء: 76 رایرای ها قابل مشاهده است
1- خیلی 61% 2- قابل تحمل برام 22% 3- ندارم 17% مجموع آراء: 41 رایرای ها قابل مشاهده است
1- متوسط 33% 2- بلد نیستم 30% 3- خیلی خوب 23% 4- تا حدی 14% مجموع آراء: 73 رایرای ها قابل مشاهده است
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (1)