مه لقا جابری مدل ایرانی الاصل مقیم کالیفرنیای آمریکاست.
نام آمریکایی او "آیشا یونیک" ( aisha unique ) است . در بسیاری از مواقع او با آیشواریا رای ، بازیگر هندی مقایسه می شود !
او از لحاظ چهره نیز کم شباهت با آیشواریا رای نیست، به همین منظور عکسهایی از شباهت این دو چهره برای شما آماده کرده ایم که در ذیل مشاهده میکنید.