فراموش کردم
اعضای انجمن(350) ارتباط با مدیریت انجمن طریقه آپلود عکس ، فیلم وموسیقی میانالی از نگاهی متفاوت طریقه قرار دادن موسیقی و کلیپ در مطلب
جستجوی انجمن
عاشق بشو از خودم
تمام مردمان عاشق شود گر نباشد در جهان حتی یکی خر بشو عاشق که در دنیای امروز  شوی در پیش ملت آدمی سر... تاریخ درج:۹۶/۱۰/۱۷ - ۲۱:۴۶
آمدی ... بروی
آمدی گریه کنی شعر بخوانی بروی نامه ای خیس به دستم برسانی بروی در سلام تو خداحافظی ات پی... تاریخ درج:۹۶/۱۰/۱۵ - ۱۶:۵۳
فرزند نا هنجار از خودم
گر بزاید مادری فرزند نا هنجار را اوبنا کرده یکی با خشت کج دیوار را گر بزاید مادری عاشق منش فرزند راد خلق عالم بیند از اوبهترین آثار را  ... تاریخ درج:۹۶/۱۰/۱۳ - ۲۰:۲۸
قدرت طلبی هرگز از خودم
خواهی که رسی بر رب قدرت طلبی هرگز هر کس که کند یارب قدرت طلبی هرگز ان کس که رود سوی قدرت نبود انسان گویم به قلم بر شب قدرت طلبی هرگز... تاریخ درج:۹۶/۱۰/۱۰ - ۱۹:۲۴
و این دِلداده
... تاریخ درج:۹۶/۱۰/۰۸ - ۱۶:۳۵
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (0)