فراموش کردم
اعضای انجمن(350) ارتباط با مدیریت انجمن طریقه آپلود عکس ، فیلم وموسیقی میانالی از نگاهی متفاوت طریقه قرار دادن موسیقی و کلیپ در مطلب
جستجوی انجمن
دل من پیرو عشق است و من اندر پی دل
cclliip48568968872187166177551vviiddeeoo ... تاریخ درج:۹۵/۰۵/۰۶ - ۱۱:۴۵
شهریار ملک هنر
به چشمک اینهمه مژگان به هم مزن یارا که این دو فتنه بهم می زنند دنیا... تاریخ درج:۹۵/۰۵/۲۶ - ۱۹:۴۲
ناله ناکامی(استاد شهریار)
برو ای ترک که ترک تو ستمگر کردم حیف از آن عمر که در پای تو من سرکرد... تاریخ درج:۹۵/۰۵/۲۶ - ۱۹:۵۰
زهی عشق
cclliip630551380826983119121690vviiddeeoo    ز هی عشق زهی عشق که ما راست خدایا             ... تاریخ درج:۹۵/۰۵/۲۶ - ۲۱:۲۶
چه می خواهی؟
cclliip355873829023922847807971vviiddeeoo ... تاریخ درج:۹۵/۰۵/۲۵ - ۲۲:۲۸
عمری به سر دویدم در جست وجوی یار
cclliip397639547179624109924643vviiddeeoo ... تاریخ درج:۹۵/۰۵/۲۴ - ۲۳:۰۲
عاشقم ...عاشق به رویت..
cclliip715254130787292968483147vviiddeeoo ... تاریخ درج:۹۵/۰۵/۲۰ - ۱۹:۴۱
آتش عشق تو در جان خوشتر است
cclliip39101373832419797435560vviiddeeoo ... تاریخ درج:۹۵/۰۵/۱۹ - ۱۶:۲۳
در همین شعر
cclliip239687106333854274546vviiddeeoo ... تاریخ درج:۹۵/۰۵/۱۹ - ۱۴:۱۴
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (3)