فراموش کردم
اعضای انجمن(350) ارتباط با مدیریت انجمن طریقه آپلود عکس ، فیلم وموسیقی میانالی از نگاهی متفاوت طریقه قرار دادن موسیقی و کلیپ در مطلب
جستجوی انجمن
گفت و گو
cclliip324304672507393447593427vviiddeeoo  ... تاریخ درج:۹۵/۰۳/۲۹ - ۰۹:۳۸
اسرارعشق
cclliip934581325974245560110728vviiddeeoo ... تاریخ درج:۹۵/۰۳/۲۱ - ۰۹:۳۳
در جوانی بی حسین احساس پیری میکنم
در جوانی بی حسین احساس پیری میکنم/ در جوانی بی حسین احساس پیری میکنمبگذر از پیری که احساس حقیری میکنمدولتِ عشقش بنازم با لباس نوکریدر سفارتخانه ی دلها سفیری میکنممن فقیر اهلبیتم لیک کَشکو... تاریخ درج:۹۵/۰۳/۱۸ - ۱۷:۳۹
مشاعره ای زیبا بین امام و رهبری
                                                   ... تاریخ درج:۹۵/۰۳/۱۵ - ۱۴:۴۲
خود را ز چشم خویشتن نتوان نهان کرد
cclliip330955791663833665850971vviiddeeoo ... تاریخ درج:۹۵/۰۳/۰۶ - ۱۶:۵۰
یارب مرا یاری بده تا خوب آزارش کنم
یارب مرا یاری بده تا خوب آزارش کنم هجرش دهم، زجرش دهم ،خوارش کنم ،زارش کنم از بوسه های آتشین ، وز خنده ها... تاریخ درج:۹۵/۰۳/۰۲ - ۲۳:۱۰
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (3)