فراموش کردم
اعضای انجمن(350) ارتباط با مدیریت انجمن طریقه آپلود عکس ، فیلم وموسیقی میانالی از نگاهی متفاوت طریقه قرار دادن موسیقی و کلیپ در مطلب
جستجوی انجمن
شعر مسلمان از خودم
مسلمان کی به تهمت اورد رو کجا ایشان به غیبت اورد رو شده تهمت برای سفره ها نان دهد ان بر مسلمان امر و فرمان شده غیبت عزیز هر نگاهی به ما خندد دگر هر نا براهی... تاریخ درج:۹۵/۰۱/۲۸ - ۱۷:۲۹
مثنوی
cclliip38416196014615773255285vviiddeeoo ... تاریخ درج:۹۵/۰۱/۲۸ - ۰۹:۲۷
آن کس که تو را دارد از عیش چه کم دارد
cclliip183896981498459142670374vviiddeeoo ... تاریخ درج:۹۵/۰۱/۲۵ - ۰۸:۵۳
حد دوست داشتن
وقتی کسی را تا به این حد دوست داری فرقی ندارد،خوب یا بد، دوست داریشاید نخواهد باشی اما چاره ای نیست ... تاریخ درج:۹۵/۰۱/۲۴ - ۱۶:۵۴
خاطرۀ من
cclliip988417298090813964334031vviiddeeoo ... تاریخ درج:۹۵/۰۱/۲۴ - ۰۷:۵۰
شعر باران از خودم
باران تو عجب ماهی از ماه جهان بهتر باران تو به من جانی بر جان و دلم سرور تو نسترنی باران تو محترمی باران همچون گهری باران بی تو بشوم پرپر تو مال منی باران تو بال منی باران ... تاریخ درج:۹۵/۰۱/۲۳ - ۲۰:۰۲
اززندگانیم گِله دارد جوانیم
cclliip248728467737280045265043vviiddeeoo ... تاریخ درج:۹۵/۰۱/۲۳ - ۰۸:۱۱
از تن زنده روان است روان تو
cclliip48364784144217382253609vviiddeeoo ... تاریخ درج:۹۵/۰۱/۲۲ - ۰۹:۱۵
رها گشتم
به دریا دل زدم امشب ، تو فصل سرد خاموشم که می‌دانم تـو ... تاریخ درج:۹۵/۰۱/۲۱ - ۱۹:۵۵
وا فریادا زِ عشق وا فریادا
cclliip24584190622854536660821vviiddeeoo ... تاریخ درج:۹۵/۰۱/۱۹ - ۰۹:۱۰
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (0)