فراموش کردم
اعضای انجمن(587) قوانین ارسال مطالب به انجمن _-_♥تقدیم به بی وفا_-_♥ _♥_♥_منو درگیــــــــــــر خودتـــــــ کــــــــــن_♥_♥_ *_-_♥_-کاش پیشــــــــم می موندی-_♥_-_* ♥_-_-_بیخیال_-_-_♥ ♥-_♥آهنگی از Yildiz Tilbe ♥-_♥ من بهترین دختر واسه تو!تو بهترین پسر واسه من! *-!____باعث بودنم باش_____!-* SARNEVESHTسرنوشت بد نوشتSARNEVESHT
جستجوی انجمن
مدیر انجمن: گیسو مرادی
چگونه یخ نکنم ...
... تاریخ درج:۹۲/۰۹/۰۸ - ۲۰:۳۰
دوست داشتن ...
دوســــت داشــتن ؛ زبـان زمـان راه دلــیل نشـــانه نمــی خـــواهد !!!دوســـت داشـــتن دل می خـــواهد و یــک “مـــن” می خــواهـــد و یــک “تـــو” …   ... تاریخ درج:۹۲/۰۹/۰۷ - ۲۲:۴۴
من برای تو ویران شده ام ...
اگ... تاریخ درج:۹۲/۰۹/۰۵ - ۲۲:۱۲
قدم زدن با تو را دوست دارم ...
... تاریخ درج:۹۲/۰۹/۰۵ - ۱۴:۲۵
هوا اینجا کمی دلگیر است ...
  ... تاریخ درج:۹۲/۰۹/۰۵ - ۱۲:۴۶
مثل گنجشکها ...
مثل گنجشکها دوست دارمت... ... تاریخ درج:۹۲/۰۹/۰۵ - ۱۲:۲۷
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (3)