فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 3420


درباره من
حسودیم میشه
حسودیم میشه
گرگ باش مغرور
گرگ باش مغرور
اوج خواستن
اوج خواستن
کاش هر صبح به دیدار تو بیدار شدن
کاش هر صبح به دیدار تو بیدار شدن
امشب ی کم دلم گرفت
امشب ی کم دلم گرفت
مهمترین کار مرد برای فرزندش
مهمترین کار مرد برای فرزندش
پندهای زندگی
پندهای زندگی
گرگ همان گرگ است
گرگ همان گرگ است
خدایا!
خدایا!
فرشته به خداوند گفت..
فرشته به خداوند گفت..
آدما باید یکیو داشته باشد
آدما باید یکیو داشته باشد
خونه ننه بزرگم
خونه ننه بزرگم
این روزهایم
این روزهایم
هست را اگر...
هست را اگر...
عاشق دلی باش..
عاشق دلی باش..
بچه بودم
بچه بودم
وقتی مردم --
وقتی مردم --
به بعضیا باید گف
به بعضیا باید گف
نبودم را تمرین کن
نبودم را تمرین کن
بعده مردنم
بعده مردنم
خیلی دلم گرفته
خیلی دلم گرفته
مزار عشق
مزار عشق
این تصویر توسط مدیران انجمن ها حذف شده است.
قند دلت آب شه
قند دلت آب شه
این تصویر توسط مدیران انجمن ها حذف شده است.
چه فکر میکردمو چه شد
چه فکر میکردمو چه شد
همیشه سخترین سیلی را
همیشه سخترین سیلی را
گاهی دلتنگ کسی میشی
گاهی دلتنگ کسی میشی
عاشق بودن هنر نیس -
عاشق بودن هنر نیس -
گور بابای احساسات
گور بابای احساسات
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات پریهان_بیوتی