فراموش کردم
رتبه کلی: 547


درباره من
هااااا چیه !؟ چپ نگاه میکنی ! طلبکاری...!!!!

میانالیام...... ترکمانچای دا یاشیرام
Name: Fery Metal
fery = farshid
Metal=سبکی از موسیقی مثل rock , pop ...
=
=
=
=
=
=
بعضیا یه جوری آدم و نگاه میکنن که انگاری کل خاندانتو زدن، به داور اون ته هم فحش دادن!!!
والا!


دنیای مجازی است دیگر.... گاهی از یک "اسکل" یک "شاخ" میسازد...
آخه سیستمت نمیخوره عمو فدات....


به بعضیام باید بگی :رو مخ من نوشته تردمیل؟؟؟


مـن نــــه نـــابــم نــه خــاص کــاملا مــعـمـولــیــــم شـــاید آرزو ی کـِــــســــی نَـــبــــاشــــم امــا خـوش حــالــم چـون آویـزون کِـســ هم نـیـسـتــــم .


...............#### 
................### 
.................## 
.................## 
.................## 
.................## 
.................## 
.................## 
.................## 
.................## 
.................## 
........##.....##........## 
.......##.....###........## 
.......############# 
.......############ 
........########### 
.........########### 
.......############# 
....################
..##################
.###################
.###################
..#######::::::::#######
...#################
......############## 
...........######### 
تو هم خواهشا دیگه از ما بیرون بکش ...!!!
Ye aaxe taZee hm inja daa$tee ba$im bad niis
Ye aaxe taZee hm inja daa$tee ba$im bad niis
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات