فراموش کردم
رتبه کلی: 1963


درباره من
به حباب نــــــــــــــــــــــــــگران لب یک رود قسم


و به کوتاهی آن لحظه ی شــــــــــــــادی که گذشت


غصــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــــــــــــــم میگذرد


آنچنانی کـــــــــــــــــــــه فقط خاطره ای خواهد ماند


لحظه هـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــریانند


به تن لحظه ی خود ، جامه اندوه مپوشان هرگز ...
..............................................
رفتــــــــــــــــــــــه بودم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــر حوضتا ببینم شـــــــــــــــــــــــاید، عکس تنهایی خود را در آبآب در حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوض نبـــــــــــــــــــــــــــود.ماهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیان مـــــــــــــــی گفتند:هیـــــــــــــــــچ تقصـــــــــــــــــــــــــــــــیر درختان نیست.ظـــــــــــــــــهر دم کــــــــــــــــــــــــــــــــرده تابستان بود،پســــــــــــــــر روشن آب، لب پاشــــــــــــــــویه نشستو عقاب خورشید، آمـــــــــــــــــد او را به هوام برد که برد.به درک راه نبـــــــــــــــردیم به اکســــــــــــــــــــــیژن آب.بــــــــــــــــــــــرق از پولک ما رفــــــــــــــــــــــت که رفت.ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــی آن نـــــــــــــــــــــــــور درشت،عکــــــــــــــــس آن میــــــــــــخک قــــــــــــــــــرمز در آبکه اگر باد می آمد دل او، پشت چین های تغافل می زد،چشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ما بود.روزنــــــــــــــــــــی بود به اقــــــــــــــــــــــــــــــرار بهشت.تـــــــو اگر در تپش باغ خـــــــــــــــــدا را دیدی، همت کنو بگو ماهـــــــــــــی ها، حوضشان بـــــــــــــی آب است.باد مــــــــــــــــــــــــی رفت به ســـــــــــــــــــر وقت چنار.من به ســـــــــــــــــــــــر وقــــــــــــــــــــت خدا می رفتم.
..............................................
کدامـــین چشــــــمه ســمی شــد کـه آب ازآب میترسد؟کـــه حتــــی ذهــــــن ماهیــــگیر از قــــلاب میـــــترســد؟گرفــــــته دامـــــــــن شــــــب راغبــــاری آنـــــچنان برهـمکه پلـــک ازچشـــم، چشم از پلک وپلک ازخواب مــیترسد
..............................................
درکلبه ما ســـــــفره ارباب و فقــــیرانه جــــــدا نیــــــستدر حلقــــه ما جنـــگ و جدالی به ســر شاه و گدا نیستما مطرب عشقیم در کعبه ما جنگ رسیدن به خدا نیستای زاهــــــد دیوانه واکن در میخانه می زن دو سه پیمانهکــــــــه نـــاخــــــورده مـــی و رفــــــتــــــه ز هـــوشـــیم
..............................................
سلام ای غـــــروب غریبـــــــــانه دلسلام ای طـلــــــــوع سحرگاه رفتنسلام ای غـــــم لحظه های جداییخداحافظ ای شعرشب های روشنخداحافظ ای شعرشب های روشنخداحافظ ای غــــصه عاشـــــــــقانهخداحافظ ای آبـــــی روشــن عشقخداحافظ ای عــــطر شــــعرشــبانهخداحافظ ای هم نشـــین همــیشهخداحافط ای داغ بـــردل نشـــــستهتو تنـها نمی مانی ای مانده بی منتو را می سـپارم به دل های خستهبه شـــب می سپارم تو را تا نسوزدبه دل می ســپارم تو را تا نمــــــیرداگر چــشــمه واژه ازغــــم نخـشکداگر روزگار ایــــن صــــدا را نگــــــیردخداحافــظ ای بــــــرگ وباردل مـــنخداحافــظ ای سـایه سـار همیشهاگرسـبز رفتـــــی ، اگر زرد ماندمخداحافــظ ای نـــو بــهار همــــیشه
..............................................
سراغ گریههای شبانهام را از تو می گیرم
از تو که روزی صلابتم را به نرمی خریدی
از تو که احساس در من نهادی
از تو که در من مهربانی دمیدی
سراغ شبهای گمشده در تنهایی را
با فریاد در کوچههای شب
از تو می خواهم
از تو که بی کران
و بی نشان
و بی انتهایی،
من از صبح می ترسم
چرا که از شبهای غرق شده در تو
رهایم می کند،
من دل را به سکوت سپردهام
من با سکوت زندهام ...
..............................................
تو آخرین سرزمینی
باقی مانده در جغرافیای آزادی !
تو آخرین وطنی هستی که از ترس و گرسنگی ایمنم می کند !
و میهن های دیگر مثل کاریکاتورند
شبیه انیمیشن های والت دیسنی
و یا پلیسی اند
مثل نگاشته های آگاتا کریستی.
تو واپسین خوشه
و واپسین ماه
واپسین کبوتر،
واپسین ابر
و واپسین مرکبی هستی که به آن پیوسته ام
پیش از هجوم تاتار !
*
تو واپسین شکوفه ای هستی که بوییده ام
پیش از پایانِ دورانِ گل
و واپسین کتابی که خوانده ام
پیش از کتابسوزان،
آخرین واژه ای که نوشته ام
پیش از رسیدن زائرانِ سپیده
و واپسین عشقی که به زنی ابراز داشته ام
پیش از انقضای زنانگی !
واژه ای هستی که با ذره بین ها
در لغت نامه ها به دنبالش می گردم
..............................................
روزی که برای اولین بار
تو را خواهم بوسید
یادت باشد
کار ناتمامی نداشته باشی
یادت باشد
حرفهای آخرت را
به خودت
و همه
گفته باشی
فکر برگشتن
به روزهای قبل از بوسیدنم را
از سرت بیرون کن
تو
در جادهای بیبازگشت قدم میگذاری
که شباهتی به خیابانهای شهر ندارد
با تردید
بی تردید
کم میآوری ...
..............................................
باز زنهار! نگردی تو هم آلودهی من
یا مبادا بنهی پای به محدودهی من

هرکه آمد به سراغ دل من، باخت و رفت
نیست بردی، ز پی بازی بیهودهی من

خاطرت جمع، که جز تلخ نمیبینی در :
خاطر آیینهی کهنه و فرسودهی من

من خودم گم شدهام، دنبالم راه نیا
سمت هیچ است، رهِ بیهُده پیمودهی من

میروم تا ته مِه، تا سرِ ناپیدایی
شب: پناه من و چشمان نیاسودهی من

همه تن تاولم، افسوس! که بارانی نیست
تا فرو ریزد، بر زخم نمکسودهی من
ایزیول
ایزیول
مینبران
مینبران
ایزیول
ایزیول
ایزیول
ایزیول
فیلتر
فیلتر
فیلتر
فیلتر
ایزیول
ایزیول
ایزیول
ایزیول
ایزیول
ایزیول
ایزیول
ایزیول
ایزیول
ایزیول
ایزیول
ایزیول
ایزیول
ایزیول
پمپ آب
پمپ آب
ایزیول
ایزیول
شیر دومنظوره کروم
شیر دومنظوره کروم
ایزیول
ایزیول
ایزیول
ایزیول
ایزیول
ایزیول
ایزیول
ایزیول
دوربین دید در شب چرخان حرفه ای
دوربین دید در شب چرخان حرفه ای
دستگاه ضبط دیجیتال
دستگاه ضبط دیجیتال
دوربین حرفه ای دید در شب
دوربین حرفه ای دید در شب
دوربین بی سیم
دوربین بی سیم
جویستیک(کیبورد)
جویستیک(کیبورد)
دوربین مداربسته بدون نیاز به دستگاه ضبط
دوربین مداربسته بدون نیاز به دستگاه ضبط
دوربین دام فلزی
دوربین دام فلزی
دوربین دید در شب گردون
دوربین دید در شب گردون
دوربین مینیاتوری سوزنی
دوربین مینیاتوری سوزنی
لنز اتوماتیک
لنز اتوماتیک
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (1)