فراموش کردم
رتبه کلی: 1802


درباره من
بنده ای خدا را گفت:
اگر سرنوشت مرا تو نوشته ای پس چرا دعا کنم...
خدا گفت:
شاید نوشته باشم هر چه دعا کندبگذار حس با تو بودن را بچشم زیرا که این با تو بودن موقتی است

بگذار ارام در اغوشت حس با تو بودن را تجربه کنم

اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است

اینجا برای از تو سرودن مرا کم است

اکسیر من نه اینکه که مرا شعر تازه نیست

من از تو مینویسم و این کیمیا کم است.....farid75 and s.........
عید همتون مبارک ارزوی موفقیت دارم اینم به افتخار شما دوستای عزیزم
عید همتون مبارک ارزوی موفقیت دارم اینم به افتخار شما دوستای عزیزم
خاطرات تو از سیروان خسروی.......
خاطرات تو از سیروان خسروی.......
خاطرات تو از سیروان خسروی...
خاطرات تو از سیروان خسروی...
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (0)