فراموش کردم
رتبه کلی: 62


درباره من
تولدم مبارک..
تولدم مبارک..
دورها آواییست که مرا میخواند....
دورها آواییست که مرا میخواند....
روز دانشجو مبارک(سه قطره خون)
روز دانشجو مبارک(سه قطره خون)
معرفی کتاب...
معرفی کتاب...
خدا عارف عاشق می خواهد نه مشتری بهشت!
خدا عارف عاشق می خواهد نه مشتری بهشت!
سالها آمدند و رفتند و من همچنان در شب ماندم...
سالها آمدند و رفتند و من همچنان در شب ماندم...
بهترین فرشته همین شیطان بود
بهترین فرشته همین شیطان بود
چه میدانم مهراوه ی من شاید به جستجوی تو میرفتم
چه میدانم مهراوه ی من شاید به جستجوی تو میرفتم
ای در وطن خویش غریب هموطن منی
ای در وطن خویش غریب هموطن منی
نگاه ابدی از خودم
بر نهان خانه ی دلم نهالی در خاک درونش نهفته بود و رشد میکرد و سراسر آتشی بود که در عمق وجودم شعله میکشید تنم را میسوزانید و هر روز گداخته تر میشد و خاکسترم میکرد. همه ی آتش وجودم سراسر نگاهی بود که در دلم میتپید. نواخت نگاهت همچون سیلی عظیم که نازکی دلم در برابرش تحمل نداشت و مرا غرق ...
تاریخ درج: ۹۴/۰۶/۳۱ - ۱۰:۳۶ 46 نظر , 69 بازدید
ای خداوند...
ای خداوند...
ای که هوای من شده ای دم زدن در تو حیات من است
ای که هوای من شده ای دم زدن در تو حیات من است
من و تو...
من و تو...
بسوزم
بسوزم
جاده منتظر
جاده منتظر
پوپکم پوپک شیرین سخنم(برای دختران سرزمینم)
پوپکم پوپک شیرین سخنم(برای دختران سرزمینم)
بیهوده نبود!
بیهوده نبود!
نمایشگاه کتاب تهران مصلی امام
نمایشگاه کتاب تهران مصلی امام
تولدت مبارک
تولدت مبارک
دایی عزیزم
دایی عزیزم
بقدری اشک ریختم که تو در دستانم خیس شدی
بقدری اشک ریختم که تو در دستانم خیس شدی
کویر انتهای زمین است پایان سرزمین حیات
کویر انتهای زمین است پایان سرزمین حیات
.......
.......
هر کسی گمشده ای دارد و خدا هم گمشده ای داشت
در آغاز هیچ نبود.کلمه بود وآن کلمه خدا بود. وکلمه بی زبانی که بخواندش و بی اندیشه ایی که بداندش چگونه می تواند بود؟وخدا یکی بود وجز خدا هیچ نبود.با نبودن چگونه می توان بودن؟ وخدا بود وبا او عدم.وعدم گوش نداشت.حرفهایی هست برای گفتن که اگر گوشی نبود نمی گوییم وحرفهایی هست برای نگ...
تاریخ درج: ۹۴/۰۳/۱۰ - ۱۸:۵۴ 9 نظر , 65 بازدید
چه لزومی دارد ؟
چه لزومی دارد ؟همه شاعر باشیمهمه از عشق بگوییمهمه از دل بنویسیمچه نیازی داریم ؟به گل نرگس و یاسو گل سرخ به رنگ لب یارو بخوانیم از الطاف نسیمو فغان بلبلوغم هجر نگاری که دلش با ما نیستو یا شادی وصلکه خودش پایانیست !!و بهار دلکشو ز غداری چرخو خدایی که همین نزدیکیست .......و چرا باید گفت ؟که خزان میگذرد...
تاریخ درج: ۹۲/۱۱/۲۱ - ۰۰:۰۱ 50 نظر , 233 بازدید
دنیارا نگه دارید من پیاده میشوم
دنیارا نگه دارید من پیاده میشوم
خدا....
خدا....
ما......
ما......
چه زیبا رفت و غمگین رفتند....
قربون این همه زیباییت بشم بابایی که خدا اون چشمات رو فقط واسه خودش میخواست انحصاری چفیه هاتان را به دست فراموشی سپردیم و وصیت نامه هایتان را نخوانده رها کردیم… پلاکهایتان را که تا دیروز نشانی از شما بود امروز گمنام مانده است. کسی دیگر به سراغ سربندهایتان نمی رود دیگر کسی نیست که ...
تاریخ درج: ۹۴/۰۲/۲۰ - ۱۹:۰۶ 9 نظر , 109 بازدید
بااحترام به ساحت  مقدس حضرت زهرا (س)سال جدیدراخدمت همه ی  دوستان عزیز  تبریک عرض مینمایم.
بااحترام به ساحت مقدس حضرت زهرا (س)سال جدیدراخدمت همه ی دوستان عزیز تبریک عرض مینمایم.
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات