فراموش کردم
رتبه کلی: 3266


درباره من
آدم هایی از جنس لجن...
بازم رقص قلم و کاغذ بازم شعار عشق و نفرت لعنت به این حکایت..
اگهxاستفاده کن کسی دعوت نکرده اینجا..حال نمیکنی از هر کی هرجور رفتار کنه.باهاش رفتار میشه پس حواست باشه چه جوری رفتار میکنی.
کامنت0خصوصی،عمومی
باهر کی تبادل لینک نمیشه.
ppppppp
ppppppp
امید من ا.... بود خدا یا...
امید من ا.... بود خدا یا...
این تصویر توسط مدیران انجمن ها حذف شده است.
0919************
0919************
این تصویر توسط مدیران انجمن ها حذف شده است.
لعنت به این روزگار... تنهایی بهتر از گدایی عشق است.
لعنت به این روزگار... تنهایی بهتر از گدایی عشق است.
روزگار... تیغ روزگار شاهرگ((کلامم))را چنان بریده که((سکوتم))بند نمی آید
روزگار... تیغ روزگار شاهرگ((کلامم))را چنان بریده که((سکوتم))بند نمی آید
نگران جای خالی ات نباش... سیگار پر کرده.
نگران جای خالی ات نباش... سیگار پر کرده.
نیستی به درک مقابل آینه می نشینم و سیگارم را روشن میکنم.
نیستی به درک مقابل آینه می نشینم و سیگارم را روشن میکنم.
این تصویر توسط مدیران انجمن ها حذف شده است.
این تصویر توسط مدیران انجمن ها حذف شده است.
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات شبهای جمعه در میانالی
کاربران آنلاین (3)