فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 68


درباره من
« هوالرئوف »

در درون واقعی ام اشتیاق عمیقی حس میکنم .
برای پرواز ...
پرواز و اقامت ابدی در آن .
و تمام./

1- میانالی 57% 2- هیچکدام 23% 3- فیسبوک 20% مجموع آراء: 56 رایرای ها قابل مشاهده است
1- متوسط 67% 2- کم 33% 3- خیلی 0% مجموع آراء: 30 رایرای ها قابل مشاهده است
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)