فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 68


درباره من
« هوالرئوف »

در درون واقعی ام اشتیاق عمیقی حس میکنم .
برای پرواز ...
پرواز و اقامت ابدی در آن .
و تمام./

بیقرار►3:3 دیرین دیرین (خجالت)►1:16 تصمیم►5:12 تو چه میدانی►1:45 باران تویی►4:1 مترسک►3:45 کجا بود►4:12 شب آفتابی►4:7 بیکلام►3:45 امام حسین►6:43 ظهر عطش►4:19 بهم بگو......►3:59 پرده آخر►0:22 پرده آخر►3:27 چه بیتابانه می خواهمت►3:31 بذار حس کنم►3:45 چیدن سپیده دم►2:51 بارون►3:1 حال من دست خودم نیست►3:12 حواسم بهت بود►3:14 شب قدر►2:58 ارمغان تاریکی►3:3 شب کوچه ها►5:48 بیقرارم بیا►2:37 می توانی بروی قصه و رویا بشوی راهی دورترین گوشه ی دنیا بشوی►3:49 دارن آهسته میرن این روزها►3:53 دیوار►4:18 همیشه►3:47 بریم زیر بارون►3:21 صبوری►3:10 درد جدایی►4:14 بازیکنی در راه افتخار آفرینی ..►0:31 به تو فکر کردم که بارون بباره►3:21 خدایا....►2:31 دل که یه دیوونه بود.....►4:19 دکلمه زیبا►9:50 دکلمه بسیار زیبا از استاد شهریار►4:12 تصویری مرتضی پاشایی►0:48 مناجات►3:33 من با تو خوشم►2:23 چشم امید►5:22 آخرین برگ►5:53 هرشب►2:58 نیستش►2:24 جایی نرو►6:1 دل نشکن►4:17 یلدای من►5:55 بیقرار►4:48 جوابم نکن►3:16 چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)