فراموش کردم
رتبه کلی: 368


درباره من
بسم الله الرحمن الرحیم

بندگان مرا آگاه ساز که من بسیار آمرزنده و مهربانم. حجر آیه ۴۹

قلب، کتاب چشم است. (آنچه چشم بنگرد در قلب نشیند...) حضرت علی(ع)

بار پروردگارا، دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خود رحمتی عطا فرما، که تویی بسیار بخشنده (بیمنّت).. آل عمران آیه ۸

گر نگهدار من آنست که من میدانم... شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد...

عده ای مثل قرص جوشانند، در لیوان آب که بیاندازیشان

طوری غلیان کرده و کف می کنند که سر می روند

اما کافی است کمی صبر کنی
بعد می بینی که از نصف لیوان هم کمترند!

از آجیل سفره عید چند پسته لال مانده است
آنها که لب گشودند ، خورده شدند
آنها که لال مانده اند ، می شکنند
دندانساز راست می گفت
پسته لال ، سکوت دندان شکن است...

این روزها به جای شرافت از انسان ها

فقط شر و آفت می بینی!!!

جالب است، «ثبت احوال» در شناسنامه همه چیز را ثبت کرده جز « احوالم » را..

دشمنان خود را دوست بدارید ، زیرا بهترین جنبه های شما را به نمایش میگذارند..

بلند پروازی من آنست که در ده جمله چیزی را بگویم که کسی دیگر در یک کتاب می گوید..

رفاقت هست ،ای کاش دوستی نیز باشد!

یک دانشمند حتی برای عشق زمینی هم وقت ندارد! او نه رهبر است نه فرمانبردار. او کمال بخش نیست.سرآغاز هم نیست. او فردی بی خویشتن است..

کسی که دلش را به بند بکشد جانش را آزاد کرده است..

پریشانی من از این نیست که به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمی توانم تو را باور کنم..

سیاستمدار انسانها را به دو دسته تقسیم می کند: ابزار و دشمن؛ یعنی تنها یک طبقه را می شناسند و آن هم دشمن است..

ای فرزند آدم ! خودت وصی مال خویش باش، امروز به گونه ای عمل کن که دوست داری پس از مرگت عمل کنند... حضرت علی(ع)

وفاداری با خیانت کاران نزد خدا نوعی خیانت، و خیانت به خیانت کاران نزد خدا وفاداری است..حضرت علی(ع)

از نافرمانی خدا در خلوت ها بپرهیزید، زیرا همان که گواه است، داوری کند...حضرت علی(ع)

اگر از این کافران مشرک سؤال کنی که آسمانها و زمین را که آفریده و خورشید و ماه مسخر فرمان کیست؟ به یقین جواب دهند که خدا (آفریده)، پس چگونه (با این اقرار، از توحید و معرفت خدا) رویگردان میشوند؟ عنکبوت آیه 61

کار دین به اجبار نیست تحقیقا کار هدایت و ضلالت بر همه کس روشن گردید.پس هر کس از راه کفر و سرکشی برگردد و به راه ایمان گراید به رشته محکم و استواری چنگ زده که هرگز نخواهد گسست... بقره آیه ۲۵۶

آن خدایی که آدمی را از خون بسته (که تحول نطفه است) بیافرید.
بخوان و (بدان که) پروردگار تو کریمترین کریمان عالم است.
آن خدایی که بشر را علم نوشتن به قلم آموخت.
به آدمی آنچه را که نمیدانست تعلیم داد.
راستی که انسان سرکش و مغرور میشود.
چون که خود را در غنا و دارایی ببیند. علق آیه ۲- ۷

این زندگانی چند روزه دنیا افسوس و بازیچهای بیش نیست، عنکبوت آیه۶۴

و هرگز عهد الهی را با قیمت کم معامله نکنید... نحل آیه 95

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی
فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست
پرسید زان میانه یکی کودک یتیم:
کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست؟
آن یک جواب داد: چه دانیم ما که چیست؟
پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست
نزدیک رفت پیرزنی گوژپشت و گفت:
این اشک دیده من و خون دل شماست
ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است
این گرگ سالهاست که با گله آشناست... پروین اعتصامی

داد درویشی از سر تمهید

سرقلیان خویش را به مرید

گفت که از دوزخ ای نکوکردار

قدری آتش به روی آن بگذار

بگرفت و ببرد و باز آورد

عِقدِ گوهر ز دُرجِ راز آورد

گفت که در دوزخ هر چه گردیدم

درکات جحیم را دیدم

آتش و هیزم و زغال نبود

اخگری بهر اشتعال نبود

هیچ کس آتشی نمی افروخت

زآتش خویش هر کسی می سوخت!!


فریاد می زنم ،
من چهره ام گرفته !
من قایقم نشسته به خشکی !
مقصود من ز حرفم معلوم بر شماست ،
یک دست بی صداست ،
من ، دست من کمک ز دست شما می کند طلب،
فریاد من شکسته اگر در گلو ، وگر
فریاد من رسا ،
من از برای راه خلاص خود و شما،
فریاد می زنم
، فریاد می زنم!! نیما یوشیج

یا رب مرا یاری بده ، تا سخت آزارش کنم
هجرش دهم ، زجرش دهم ، خوارش کنم ، زارش کنم
از بوسه های آتشین ، وز خنده های دلنشین
صد شعله در جانش زنم ، صد فتنه در کارش کنم
در پیش چشمش ساغری ، گیرم ز دست دلبری
از رشک آزارش دهم ، وز غصه بیمارش کنم
بندی به پایش افکنم ، گویم خداوندش منم
چون بنده در سودای زر ، کالای بازارش کنم
گوید میفزا قهر خود ، گویم بخواهم مهر خود
گوید که کمتر کن جفا ، گویم که بسیارش کنم
هر شامگه در خانه ای ، چابکتر از پروانه ای
رقصم بر بیگانه ای ، وز خویش بیزارش کنم
چون بینم آن شیدای من ، فارغ شد از احوال من
منزل کنم در کوی او ، باشد که دیدارش کنم.. سیمین بهبهانی

ما را به این زمین ِ خسته می آوری
رهایمان می کنی تا خود را به گناه بیالاییم
آن گاه می گذاری پشیمانی بکشیم
یک آن لغزش و یک عمر اندوه... گوته


خدا را جست وجو کردم،
در کنایس یهود،
و در جانب دیوار غربی.
در کلیساهای نصرانی،
بر روی صلیب،
در پی او می گشتم.
به پرستشگاههای هندیان سرکشیدم.
به مسجد رفتم،
به کعبه در معبد او را جست وجو کردم.
و در مراسم و قربانی ها.
در نماز و یوگا، خدا را طلبیدم.
تا این که ندای خدا را شنیدم که به من میگفت:
ای بنده من! کجا را جست وجو می کنی؟
من کنار تو هستم.
اگر تو جوینده حقیقی باشی،
مرا می بینی مرا در لحظهای از زمان دیدار خواهی کرد... کبیر

من نوای فلوتش را میشنوم
خود را سرکوب کردن نمیدانم.
گرچه بهار نیست گل میشکفد
و زنبور دعوتش را میپذیرد.
آسمان میغرد و برق میزند
و امواج در قلبم غلیان میکنند.
باران میزند
و قلبم آفریدگار را میطلبد.
قلب من به مرزی رسیده است که از آن
ترنم جهان بر میخیزدو فرو مینشیتد:
آنجا که بیرقهایی پنهان در آسمان به اهتزاز آمده اند
کبیر میگوید:
قلب من میمیرد
اگرچه همیشه زنده است... کبیر

کجا در جستجوی من هستید ؟ من همراه شمایم
نه در زیارت، نه در تمثال ها و نه حتی در چله نشینی،
نه در معبد، نه در مسجد، نه در کعبه و نه در کایلاش،
من با شمایم ای انسان ها، من با شمایم.
نه در نیایش و نه در مراقبه و نه حتی در روزه و ریاضت،
نه در گوشه نشینی ، نه در نیروی حیات و نه در جسم،
و نه حتی در فضای لایتناهی،
نه در رحم مادر طبیعت و نه در نَفَس حیاتی،
از سر صدق بجویید و در لحظه ای بیابید
کبیر می گوید، با دقت گوش فرا ده؛
آنجا که ایمان شماست، من همانجایم... کبیر

آن که گریان به سر خاک من آمد چون شمع
کاش در زندگی از خاک مرا بر میداشت... صائب تبریزی

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر،

شخصیت من چیزیه که من هستم،

اما برخورد من بستگی داره به اینکه

" تو " کی باشی ...

نمی دانم که حکومت انقلابی باقی می ماند یا نه، اما من مسلسل به دست تا آخرین نفس می جنگم.


صداقت در مقابل سیاست دیگران ، سادگی ست

و سیاست در مقابل صداقت دیگران ، خیانت . . .

" قدم تازه ای برداشتن "... این چیزی است که مردم بیشتر از آن میترسند.

زنده بودن را به بیداری بگذرانیم که سالها به اجبار خواهیم خفت...

آدمهای پلیدی هستند که با زمان سنجی مناسب ، از نگرانی های همگانی بهره می برند و خود را یک شبه رهایی بخش مردم می خوانند..

بزرگترین مزیت بیان حقیقت این است که مجبور نیستید آنچه را که گفته اید بخاطر بسپارید...

حرفهایی که پشت سر دیگران میزنید، پیش از آنکه شخصیت کسی را نشانه رود، فرهنگ و شخصیت خودتان را نشان خواهد داد...

از اینکه امروز مورد توجه هستی خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه امروز ، کاغذ باطله فرداست...

خدایا فکر کنم سرنوشت منو وسط میدون شهر نوشتی ؛ بس که هرکی به من رسید منو دور زد

این روزها...
هر کس به فکر آبروی خود است اما آبروی دیگران را به راحتی...
از بین میبرد...


گول دنیا را مخور......!!

ماهیان شهر ما از کوسه ها وحشی ترند

بره های این حوالی گرگ ها را میدرند

سایه از سایه هراسان در میان کوچه ها

زنده ها هم آبروی مردگان را میبرند...


در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی میکنند اما برای حسینی که آزاده زندگی کردمیگریند...


آرزو می کنم هیچ یک از
آرزو هایت برایت آرزو نماند....

تو هم برای آرزو هایم دعا کن....!

او {علی} حاکمی بود که بر پهنه های بزرگی در آفریقا حکم می راند اما زندان سیاسی نداشت , حتی یک زندانی سیاسی و قتل سیاسی و طلحه و زبیر قدرتمندترین شخصیت های با نفوذ و خطرناکی که در رژیم او توطئه کرده بودند , هنگامی که آمدند و بر خروج از قلمرو حکومتش اجازه خواستند , و می دانست که به یک توطئه خطرناک(جنگ جمل) می روند , اما اجازه داد , زیرا نمی خواست این سنت را برای قداره بندان و قلدران به جای گذارد که به خاطر سیاست , آزادی انسان را پامال کند...


ای خداوند!

به علمای ما مسئولیت
و به عوام ما علم و به دینداران ما دین

و به مومنان ما روشنایی و به روشنفکران ما ایمان

و به متعصبین ما فهم و به فهمیدگان ما تعصب

و به زنان ما شعور و به مردان ما شرف

و به پیران ما آگاهی و به جوانان ما اصالت

و به اساتید ما عقیده و به دانشجویان ما نیز عقیده

و به خفتگان ما بیداری و به بیداران ما اراده

و به نشستگان ما قیام و به خاموشان ما فریاد

و به نویسندگان ما تعهد و به هنرمندان ما درد و به شاعران ما شعور

و به محققان ما هدف و به مبلغان ما حقیقت

و به حسودان ما شفا و به خودبینان ما انصاف

و به فحاشان ما ادب

و به فرقههای ما وحدت

و به مردم ما خود آگاهی

و به همه ملت ما همت تصمیم و استعداد فداکاری و شایستگی نجات و عزت ببخشا.

صبوری هنر پنهان کردن بی صبری است.

زندگی چشمه ی لذت است. اما آنجا که فرومایه نیز آب می نوشد همه چاه ها زهر آگینند..

حقایقی که بر زبان نیایند ، زهرآگین می شوند..

آن که می خواهد روزی پریدن آموزد، نخست می باید ایستادن و راه رفتن و بالا رفتن و رقصیدن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند..

از اینکه به من دروغ گفتی، ناراحت نیستم.
از این ناراحت ام که دیگر نمی توانم به تو اعتماد کنم..

در بهشت جای همه انسان های جالب خالـــــیست!

حقیقت نیازمند نقد است نه ستایش..

گفتگو با آدمیان ترسو ، خواری بدنبال دارد..

ساعتها را بگذارید بخوابند ، بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست...

صبر کردن دردناک است وفراموشی دردناک تر.
اما دردناک تر از این دو این است که ندانی باید صبر کنی با فراموش...

روز را خورشید می سازد،روزگارش را ما..!

یک روز میرسد یک ملحفه سفید پایان میدهد به من به شیطنت هایم به بازیگوشی هایم به خنده های بلندم روزی که همه با دیدن عکسم بغض میکنند و میگویند:
دیوانه دلمان برای مسخره بازی هایت تنگ شده..

من خودم حساب کردم که اگه رحمت و مهربانی خدا شامل حالم نشه مستقیم و لبیک گویان به جنهم خواهم رفت.
خدا ببخش و بیامرز کسی را که جز تو کسی را ندارد و رحـم آور بـر کـسـی که سـرمـایـه ای جـز امیـد و ســلاحی جز گریــه نـدارد..

ایمیل:
babak.angooti@yahoo.com
سایت حقوقی
http://www.nashreedalat.ir
http://farslaw.ir/


بابک انگوتی (ELHAM-ELHAM )    

رزمایش بزرگ سایبری امام علی النقی(ع)

منبع : http://www.noor-basir.blogfa.com/
درج شده در تاریخ ۹۱/۰۳/۱۰ ساعت 12:21 بازدید کل: 1725 بازدید امروز: 1
 

بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله

بار دیگر خفاشان شب پرست که تحمل دیدن نور را ندارند دهان گشوده و جیغ های شیطانی سر می دهند. به ساحت آموزگار جامعه کبیره امام هادی علیه السلام  و بارگاه  نورانی سلطان سریر ارتضا علی بن موسی الرضا علیه السلام  اهانت می کنند و به حریم مقدس مولایمان قطب دایره امکان حضرت حجت بن الحسن (عج)  جسارت می نمایند.

دشمنان اهل بیت علیهم السلام در طول تاریخ وقتی دیدند که یارای ایستادن در برابر عظمت و حقانیت اسلام و قرآن و اهل بیت را ندارند به هتاکی و استهزاء روی آوردند .

زمانی ابولهب وار ، خاکستر بر سر رسول حق ریختند و زمانی آیات شیطانی نوشتند و کاریکاتورهای موهن کشیدند و در اقدام اخیر خواننده ای مرتد را به سردادن ترانه ای شیطانی برانگیختند تا به گمان خویش نور حق را خاموش سازند؛ غافل از اینکه نور خدا خاموش شدنی نیست. (یریدون لیطفئوا نورالله بافواههم والله متم نوره و لو کره الکافرون)

 

ما وبلاگ نویسان نسل بیدار ، ضمن عرض تسلیت ایام شهادت دهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت امام علی النقی علیه السلام به ساحت مقدس حضرت بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف ) و نائب بر حقشان امام خامنه ای (مدظله العالی) ، این هتاکی های صورت گرفته را محکوم نموده و  از مسئولین امر می خواهیم تا به هر طریق ممکن ، حرمت شکنان را به اشد مجازات دنیایی برسانند و حکم الهی را نسبت به آنان اجرا نمایند ( لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخرة عذاب عظیم ) تا شاید مرهمی بر قلب نازنین مولایمان امام عصر (عج) باشد.

و عهدی دوباره می بندیم که در راستای کسب رضایت مولایمان امام زمان(عج) ،بیش از گذشته به کسب معارف اهل بیت علیه السلام و ترویج آن اهتمام ورزیم تا در پرتو ولایت انوار الهی به رستگاری برسیم ( فاز الفائزون بولایتکم ) و زمینه ساز دولت کریمه اهل بیت علیهم السلام باشیم.

به امید روزی که  در رکاب منتقم آل محمد (ص) ، ذلت و نابودی تمام دشمنان اسلام و اهل بیت (ع) را نظاره گر باشیم .

 

 

مومن بایابکم مصدق برجعتکم منتظر لامرکم مرتقب لدولتکم

 

 

 

تاریخ آخرین ویرایش مطلب: تاریخ آخرین ویرایش: ۹۱/۰۳/۱۰ - ۱۲:۲۱
اشتراک گذاری: تلگرام فیسبوک تویتر
برچسب ها:

1
1


لوگین شوید تا بتوانید نظر درج کنید. اگر ثبت نام نکرده اید. ثبت نام کنید تا بتوانید لوگین شوید و علاوه بر آن شما نیز بتوانید مطالب خودتان را در سایت قرار دهید.
فراموش کردم