فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 2549


درباره من
سلام احسانم 21ساله از....
...................................................................................
▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒███▒▒▒▒██
▒▒▒▒▒▒█▓▓█▒██▓▓▓██▒█▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█
▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓█
▒▒██▓▓▓█▓▒▒▒██▒██▒▒▒▓█▓▓▓██
▒█▓▓▓▓█▓▓▒▒█▓▓█▓▓█▒▒▓▓█▓▓▓▓█
█▓██▓▓█▓▒▒▒█▓▓▓▓▓█▒▒▒▓█▓▓██▓█
█▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒█▓▓▓█▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█
▒█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒█▓█▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█
▒▒████▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓████
▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒████▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████
▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█
♥ &
♥ #
♥$ ✔✔✔
*************************
█▓┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█
█▓┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼┼▄██▄┼┼┼▄██▄┼┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼██████┼██████┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼█████████████┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼█████████████┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼┼┼█████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█
█▓┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼┼▄██▄┼┼┼▄██▄┼┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼██████┼██████┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼█████████████┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼█████████████┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼┼┼█████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█
█▓┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼┼▄██▄┼┼┼▄██▄┼┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼██████┼██████┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼█████████████┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼█████████████┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼┼┼█████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█
█▓┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█ █▓┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
▓█
*************************
_______________,*-:¦
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦
0♥00000000000000♥0,*-:¦
_0♥0.0000??00000♥0,*-:¦
___0♥00000000♥0,*-:¦
_____0♥000♥0,*-:¦
_______0♥0,*-:¦

(●̮̮̃•̃) &(●̮̮̃•̃) *(●̮̮̃•̃)
*************************

♥ ♥
▄▀▄♥
▄▀▄▀♥
▄▀▄▀▄♥
▄▀▄▀▄▀♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀♥
▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄♥
▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀♥
▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄♥
▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀♥
♥♥♥♥ ♥♥♥♥ ♥♥♥♥
▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀♥
▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄♥
▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀♥
▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄♥
▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀♥
▄▀▄▀▄▀♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
▄▀▄▀▄♥
▄▀▄▀♥
▄▀▄♥
▄▀♥

*************************

__♥☆
__☆♥
__♥☆
__☆♥
__♥☆
__☆♥☆♥☆♥

___♥☆♥☆♥☆
__♥☆……...♥☆
_☆♥……….☆♥
_♥☆………...♥☆
_☆♥……….☆♥
__♥☆…….♥☆
__☆♥☆♥☆♥

☆♥……….....☆♥
_♥☆………...♥☆
_☆♥…..…...☆♥
__♥☆.....….♥☆
__☆♥……☆♥
____♥☆..♥☆
_____☆♥

__♥☆♥☆♥☆♥
__☆♥
__♥☆
__☆♥☆♥☆
__♥☆
__☆
__♥☆♥☆♥☆♥$
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
__@@@@@@@@@@@@@@_______
__@@@@@@@@@@@@@@_______
_______________________________
_________@@@@@@@___________
_____@@@@@@@@@@@_________
___@@@@@______@@@@@_______
__@@@@@_________@@@@@_____
_@@@@@___________@@@@@____
_@@@@@___________@@@@@____
_@@@@@___________@@@@@____
__@@@@@_________@@@@@_____
___@@@@@______@@@@@_______
______@@@@@@@@@@@________
_________@@@@@@@____________
________________________________
__@@@@@____________@@@@@__
___@@@@@__________@@@@@___
____@@@@@________@@@@@____
_____@@@@@______@@@@@_____
______@@@@@____@@@@@______
_______@@@@@__@@@@@_______
________@@@@@@@@@@________
_________@@@@@@@@@________
__________@@@@@@@@_________
___________@@@@@@@_________
____________@@@@@@__________
_______________________________
____@@@@@@@@@@@@@______
____@@@@@@@@@@@@@______
_________________@@@@@______
_________________@@@@@______
_________________@@@@@______
____@@@@@@@@@@@@@______
____@@@@@@@@@@@@@______
_________________@@@@@______
_________________@@@@@______
_________________@@@@@______
____@@@@@@@@@@@@@______
____@@@@@@@@@@@@@______
*************************
عزیزان نظر یادتون نره دوستون دارم
✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔
فروش فوق العاده گوشی (موبایل)
سلام دوستان هرکی گوشی ارزان بانازل ترین قیمت در بازار میخواد بگه واسش بفرستم.تشکر. ...
تاریخ درج: ۹۱/۰۶/۱۷ - ۰۲:۴۳ 5 نظر , 637 بازدید
عشق واقعی.
زن و شوهر جوانی سوار برموتورسیکلت در دل شب می راندند. آنها از صمیم قلب یکدیگر را دوست داشتند. زن جوان: “یواشتر برو من می ترسم” مرد جوان: نه، اینجوری خیلی بهتره! زن جوان: “خواهش می کنم، من خیلی میترسم.” مردجوان: “خوب، اما اول باید بگی دوستم داری!” زن جوان: &ldqu...
تاریخ درج: ۹۱/۰۳/۱۹ - ۰۰:۴۴ 11 نظر , 568 بازدید
تلافی!!!
یا تو زیباتر شدی یا چشام بارونیه .. این قفس بازه ولی قلب من زندونیه من پشیمون می‌کنم جاده رو از رفتنت .. تو نباشی می‌پره عطرتم از پیرهنت میخوام آروم شم تو نمیذاری .. هر دو بی رحمن عشق و بیزاری همه دنیامو زیر و رو کردم .. تو رو شاید دیر آرزو کردم قدمای آخرو آهسته&z...
تاریخ درج: ۹۱/۰۳/۱۹ - ۰۰:۴۱ 9 نظر , 507 بازدید
آلوچه هم نشدیم دخترا واسمون ضعف کنن!!!
*رفتم از دختره جزوه بگیرم کپی کنم تا دم در انتشارات چنان جزوه رو محکم توبغلش گرفته بود و با ناز راه میرفت که به جزوه و کلاسور حسودیم شد ، کلاسورم نشدیمیکی دو دستی بچسبه ولمو نکنه *تهدیگه طلایی رنگ خوش مزه هم نشدیم دو نفر سرمون دعوا کنند !!! سربازه اومده مقابل دبیرستان دخترونه کشیک بده مزاح...
آقا-مهدی تاریخ درج: ۹۱/۰۲/۱۶ - ۲۰:۰۰ 29 نظر , 1324 بازدید
تصاويري زيبا از شكــار لحظــه ها
منبع‌ : مجله اينتــرنتــي ميشـكـــس ...
مجید بزرگ تاریخ درج: ۹۱/۰۲/۰۱ - ۲۳:۱۳ 34 نظر , 661 بازدید
دوچیز رو با تمام وجود دوست دارم .....
دو چیز را با تمام وجود دوست دارم : یکی رنگ آبی آسمون که می بینمش و میدونم نیست و دیگری خدای مهربون که نمی بینمش و میدونم هست ...
مجید بزرگ تاریخ درج: ۹۱/۰۲/۱۳ - ۱۳:۱۹ 62 نظر , 1420 بازدید
برو
مطلب به درخواست دوستان &...
بی احساسم___ تاریخ درج: ۹۱/۰۳/۱۲ - ۱۰:۴۳ 84 نظر , 2934 بازدید
درد دل من با سیگارم
دیشب به سیگارم گفتم: خوش بحالت تو از من خوش بخت تری گفت چرا؟ گفتم:تو آتش بر سر داری و من بر دل تو باهر پکی که بهت میزنند خاکستر میشی ومن با هر خاطره ای که یاد میارم آتیش میگیرم تو دود میشی و یه بویی ازت تو هوا میمونه امامن...
کیارا تاریخ درج: ۹۱/۰۲/۲۹ - ۱۱:۲۷ 16 نظر , 668 بازدید
يكم بخنديم
انسانها زمانی ناامید میشوند که چیزی به موفقیت آنها باقی نمانده باشد میگن تو جهنم کبریتاش اینجوریه! حساب کنید اجاق گاز را! جدیدترین آناتومی بدن انسان! با اعتماد به نفس ترین ...
خانمی تاریخ درج: ۹۱/۰۳/۰۷ - ۰۸:۴۴ 24 نظر , 951 بازدید
با غم دوری تو فاجعه دارم امشب
چرا.............؟ هميشه بودن يه كسايي كه بهم ميگفتن چرا تو عشق نداري ؟ هميشه بودن يه كسايي كه بهم ب...
سپیده999 تاریخ درج: ۹۱/۰۳/۰۷ - ۱۵:۳۳ 126 نظر , 122 بازدید
عکسهای خنده دار ایرانی ::: خرداد ۹۱:::
عکسهای اعجاب انگیز خنده دار ایرانی ...
مینا امیری تاریخ درج: ۹۱/۰۳/۰۹ - ۰۹:۲۴ 42 نظر , 2920 بازدید
دوره اخر الزمانه
ای وای خدا مرگم بده ...
یاسمن90 تاریخ درج: ۹۱/۰۳/۰۱ - ۱۶:۲۸ 39 نظر , 2020 بازدید
مطالب باحال
ای کاش باران بودم تا غبار از صورتت می شستم خودت که سال به سال صورتت رو نمی شوری !!! عشق یعنی قبض موبایلت کسی رو جز مخابرات خوشحال نمیکنه !!! سبو بشکست و دل بشکست و جام باده بشکست خدایا در سرای ما چه بشکن بشکنه بشکن من نمی شکنم بشکن ! گل...
تاریخ درج: ۹۱/۰۳/۰۵ - ۰۰:۱۹ 20 نظر , 871 بازدید
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (1)