فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 12537


درباره من
خاصیت دلتنگی
خاصیت دلتنگی
بوی محرمش داره میاد
بوی محرمش داره میاد
این یه واقعیته
این یه واقعیته
بعضی وقتا
بعضی وقتا
درجریانی
درجریانی
دلخوشی یعنی....
دلخوشی یعنی....
بهله اینجوریاس
بهله اینجوریاس
عیدقربان مبارک
عیدقربان مبارک
زندگی زیباست
زندگی زیباست
دوستون دارم...
دوستون دارم...
خوشحالی ینی این لحظه ک زائرامام رضام
خوشحالی ینی این لحظه ک زائرامام رضام
اللهـــــــمــ عـــــــجلـ لولیـــــــکـ الفـــــــرجـــــــ
اللهـــــــمــ عـــــــجلـ لولیـــــــکـ الفـــــــرجـــــــ
میثمم سندت ب ناممه
میثمم سندت ب ناممه
میثمم یه تارموت وب دنیانمیدم
میثمم یه تارموت وب دنیانمیدم
میثمم مرد ک توباشی
میثمم مرد ک توباشی
میثمم باتو...
میثمم باتو...
دلم لک زده...
دلم لک زده...
میثمم قشنگ  ترین پازل دنیاست وقتی....
میثمم قشنگ ترین پازل دنیاست وقتی....
میثمم توک باشی
میثمم توک باشی
آقاجانم تولدتان مبارک
آقاجانم تولدتان مبارک
میثمم من باتوحالم خوبه فقط
میثمم من باتوحالم خوبه فقط
میخوام بیام حرم
میخوام بیام حرم
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات