فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 698


درباره من
هم سلام وهم خدا حافظ خدمت دوستانی که تو این مدت به بنده لطف داشتن وبا ارزوی بهبودی برای هم سایتی هایی که تنش های عصبی ومشکلات روحیشونو با توهین بی هدف به کاربران دیگه تخلیه میکنن.
همیشه موفق و خوش وقت باشید .خدا نگهدار
پژواک خاطرها (diroz )    

تصاویر درون بدن انسان

درج شده در تاریخ ۹۰/۰۵/۰۶ ساعت 16:20 بازدید کل: 21803 بازدید امروز: 1
 

 

تصاویر درون بدن انسان

 

 

تصاویر بی نظیری که در زیر مشاهده می کتید توسط میکروسکوپاز اجزای مختلف بدن انسان گرفته شدند. دیدن این سری عکسهایمیکروسکوپی زیبا و کمیاب را توصیه می کنیم (15 تصویر گرفته شده از بدن انسان توسط میکروسکوپ)

گالری عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان جالب ترین عکسهای عکسهای میکروسکوپی بدن انسان بهترین عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان دیدنی ترین عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان
گالری عکسهای میکروسکوپی بدن انسان عکس های زیبا از عکسهای میکروسکوپی بدن انسان عکس های دیدنی عکسهای میکروسکوپی بدن انسان
شکاف های انتهای تار موی انسان  

 

گالری عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان جالب ترین عکسهای عکسهای میکروسکوپی بدن انسان بهترین عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان دیدنی ترین عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان گالری عکسهای میکروسکوپی بدن انسان عکس های زیبا از عکسهای میکروسکوپی بدن انسان عکس های دیدنی عکسهای میکروسکوپی بدن انسان

مویرگ های اعصاب چشم

گالری عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان جالب ترین عکسهای عکسهای میکروسکوپی بدن انسان بهترین عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان دیدنی ترین عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان گالری عکسهای میکروسکوپی
بدن انسان عکس های زیبا از عکسهای میکروسکوپی بدن انسان عکس های دیدنی عکسهای میکروسکوپی بدن انسان
سطح روده انسان (اگر کمی دقت کنید تکه های غذا را در لابه لای روده ها می توانید مشاهده کنید)

گالری عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان جالب ترین عکسهای عکسهای میکروسکوپی بدن انسان بهترین عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان دیدنی ترین عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان گالری عکسهای میکروسکوپی بدن انسان عکس های زیبا از عکسهای میکروسکوپی بدن انسان عکس های دیدنی عکسهای میکروسکوپی بدن انسان
جنین 5 روزه انسان

گالری عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان جالب ترین عکسهای عکسهای میکروسکوپی بدن انسان بهترین عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان دیدنی ترین عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن
انسان گالری عکسهای میکروسکوپی بدن انسان عکس های زیبا از عکسهای میکروسکوپی بدن انسان عکس های دیدنی عکسهای میکروسکوپی بدن انسان
سلول تخمک دستگاه تناسلی زنان

گالری عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان جالب ترین عکسهای عکسهای میکروسکوپی بدن انسان بهترین عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان دیدنی ترین عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان گالری عکسهای میکروسکوپی بدن انسان عکس های زیبا از عکسهای میکروسکوپی بدن انسان عکس های دیدنی عکسهای میکروسکوپی بدن انسان
گلوبول های قرمز خون

گالری عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان جالب ترین عکسهای عکسهای میکروسکوپی بدن انسان بهترین عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان دیدنی ترین عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان گالری عکسهای میکروسکوپی بدن انسان عکس های زیبا از عکسهای میکروسکوپی بدن انسان عکس های
دیدنی عکسهای میکروسکوپی بدن انسان
ریه انسان (حفره هایی که در تصویر می بینید محل تبادل گاز با خون می باشد)

گالری عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان جالب ترین عکسهای عکسهای میکروسکوپی بدن انسان بهترین عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان دیدنی ترین عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان گالری عکسهای میکروسکوپی بدن انسان عکس های زیبا از عکسهای میکروسکوپی بدن انسان عکس های دیدنی عکسهای میکروسکوپی بدن انسان
نرون های عصبی در مخچه (بیش از 100 بیلیون نرون در مغز وجود دارد )

گالری عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان جالب ترین عکسهای عکسهای میکروسکوپی بدن انسان بهترین عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان دیدنی ترین عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان گالری عکسهای میکروسکوپی بدن انسان عکس های زیبا
از عکسهای میکروسکوپی بدن انسان عکس های دیدنی عکسهای میکروسکوپی بدن انسان
سلول های لخته خون (این لخته های خونی در میان گلوبول های سفید خون دیده می شوند)

گالری عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان جالب ترین عکسهای عکسهای میکروسکوپی بدن انسان بهترین عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان دیدنی ترین عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان گالری عکسهای میکروسکوپی بدن انسان عکس های زیبا از عکسهای میکروسکوپی بدن انسان عکس های دیدنی عکسهای میکروسکوپی بدن انسان
اسپرم های مردانه

گالری عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان جالب ترین عکسهای عکسهای میکروسکوپی بدن انسان بهترین عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان دیدنی ترین عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان گالری عکسهای میکروسکوپی بدن انسان عکس های زیبا از عکسهای میکروسکوپی بدن انسان عکس های دیدنی
عکسهای میکروسکوپی بدن انسان
سلولهای سرطانی ریه (با عکس قبلی ریه مقایسه کنید)

گالری عکس های عکسهای میکروسکوپی
بدن انسان جالب ترین عکسهای عکسهای میکروسکوپی بدن انسان بهترین عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان دیدنی ترین عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان گالری عکسهای میکروسکوپی بدن انسان عکس های زیبا از عکسهای میکروسکوپی بدن انسان عکس های دیدنی عکسهای میکروسکوپی بدن انسان
اسپرم های بدور تخمک برای تشکیل جنین

گالری عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان جالب ترین عکسهای عکسهای میکروسکوپی بدن انسان بهترین عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان دیدنی ترین عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان گالری عکسهای میکروسکوپی بدن انسان عکس های زیبا از عکسهای میکروسکوپی بدن انسان عکس های دیدنی عکسهای میکروسکوپی
بدن انسان
ریشه های مو درون گوش

گالری عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان جالب ترین عکسهای عکسهای میکروسکوپی
بدن انسان بهترین عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان دیدنی ترین عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان گالری عکسهای میکروسکوپی بدن انسان عکس های زیبا از عکسهای میکروسکوپی بدن انسان عکس های دیدنی عکسهای میکروسکوپی بدن انسان
غنچه های مزه روی زبان (بیش از 10 هزار غنچه برای مزه غذا روی زبان وجود دارند)

گالری عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان جالب ترین عکسهای عکسهای میکروسکوپی بدن انسان بهترین عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان دیدنی ترین عکس های عکسهای میکروسکوپی بدن انسان گالری عکسهای میکروسکوپی بدن انسان عکس های زیبا از عکسهای میکروسکوپی بدن انسان عکس های دیدنی عکسهای میکروسکوپی بدن انسان
 

پلاک دندان
 

http://dar2dream.files.wordpress.com/2009/06/egore911_2_hearts.jpg 
 

 

آدمی دو قلب دارد !

قلبی كه از بودن آن با خبر است و قلبی كه از حظورش بی خبر.
قلبی كه از آن با خبر است همان قلبی ست كه در سینه می تپد
همان كه گاهی می شكند
گاهی می گیرد و گاهی می سوزد
گاهی سنگ می شود و سخت و سیاه
و گاهی هم از دست می رود...

با این دل است كه عاشق می شویم
با این دل است كه دعا می كنیم
با همین دل است كه نفرین می كنیم
و گاهی وقت ها هم كینه می ورزیم...


اما قلب دیگری هم هست.قلبی كه از بودنش بی خبریم.
این قلب اما در سینه جا نمی شود
و به جای اینكه بتپد.....می وزد و می بارد و می گردد و می تابد
این قلب نه می شكند نه میسوزد و نه می گیرد
سیاه و سنگ هم نمی شود
از دست هم نمی رود


زلال است و جاری
مثل رود و نسیم
و آنقدر سبك است كه هیچ وقت هیچ جا نمی ماند
بالا می رود و بالا می رود و بین زمین و ملكوت می رقصد

این همان قلب است كه وقتی تو نفرین می كنی او دعا می كند
وقتی تو بد می گویی و بیزاری او عشق می ورزد
وقتی تو می رنجی او می بخشد...

این قلب كار خودش را می كند
نه به احساست كاری دارد نه به تعلقت
نه به آنچه می گویی نه به آنچه می خواهی


و آدمها به خاطر همین دوست داشتنی اند
به خاطر قلب دیگرشان
به خاطر قلبی كه از بودنش بی خبرند . 
 

 

تاریخ آخرین ویرایش مطلب: تاریخ آخرین ویرایش: ۹۰/۰۵/۰۶ - ۱۶:۲۵
اشتراک گذاری: تلگرام فیسبوک تویتر
برچسب ها:

1
1


لوگین شوید تا بتوانید نظر درج کنید. اگر ثبت نام نکرده اید. ثبت نام کنید تا بتوانید لوگین شوید و علاوه بر آن شما نیز بتوانید مطالب خودتان را در سایت قرار دهید.
فراموش کردم
تبلیغات
کاربران آنلاین (0)