فراموش کردم
رتبه کلی: 4898


درباره من
91.8.15 عضویت در سایت
****************
دانشجومعماریم بودم الان سربازم
****************
متولد1372.8.29کادو یادتون نره
****************
از میانه
****************

معنای خوشبختی این است در دنیا کسی هست که بی اعتنابه نتیجیه
دوستت دارد
******************
همیشه نگاهی را باور کن که وقتی از ان دور باشی در انتظارت بماند
************************************
انسان به اندازه وسعت تفکرش ازاد است جنسیت فقط یک واژه است ما باید انسانیت را بیاموزیم
*********************************
همیشه خودت رانقد بدان

تا دیگران تورابه نســــیه نفروشند
**************************
سعی کن استاد تغییرباشی،نه قربانی تقدیر
*********************************
درزندگیت به کسی اعتمـــاد کن،که بهش ایمان داری نه احساس,
وهرگزبخاطـــــرمردم تغییرنکن!

این جماعتــــــ هرروز تورا جوردیگری میخواهنــــد

مردم شهری که همه درآن می لنــــگند

به کسی که راست راه میرود میخـــــندند!!
**********************************
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
...I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you


Turk boy
میانه جاده تبریز
میانه جاده تبریز
...
...
دانشگاه تهران روز پایان نامه داداشم
دانشگاه تهران روز پایان نامه داداشم
...
...
کوهسنگی
کوهسنگی
سرکار شرکت ملی ساختمان
سرکار شرکت ملی ساختمان
موج های ابی
موج های ابی
....
....
....
....
خودمو پسرعموم
خودمو پسرعموم
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (1)