فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 3677


درباره من
زیاد که خوب باشی بهت شک میکنن یا به عقلت یا به نیتت!!
زیاد که خوب باشی بهت شک میکنن یا به عقلت یا به نیتت!!
عجیب است پاییز سبزتر میکند اندوهت را..
عجیب است پاییز سبزتر میکند اندوهت را..
#تنهایی مثل #باران #پاییزی وسوسه #قدم زدن است در #خیابان که می روی و باز می گردی و تازه می فهمی
#تنهایی مثل #باران #پاییزی وسوسه #قدم زدن است در #خیابان که می روی و باز می گردی و تازه می فهمی
دلم کارِ دَست است خودم بافتَمَش #تارش را از#سکوت #پودش را از #تنهایی همین است که #خریدار ندارد
دلم کارِ دَست است خودم بافتَمَش #تارش را از#سکوت #پودش را از #تنهایی همین است که #خریدار ندارد
#دلخوش به بازگشت کدام مسافری؟ بر روی #ریل ها خبری از #قطار نیس!!
#دلخوش به بازگشت کدام مسافری؟ بر روی #ریل ها خبری از #قطار نیس!!
تنهایی راه رفتن سخت نیس... اما راهی رو که باهم رفتیم رو سخته تنهایی برگردم
تنهایی راه رفتن سخت نیس... اما راهی رو که باهم رفتیم رو سخته تنهایی برگردم
یه روز قاریخخخخخ
یه روز قاریخخخخخ
دفاع از نوع روی تور
دفاع از نوع روی تور
روزای خوب
روزای خوب
باران
باران
 باران که میبارد دلم برایت تنگ تر می شود راه می افـتم بدون ِ چتر ، من بـغض می کنم ، آسمان گـریـه .
باران که میبارد دلم برایت تنگ تر می شود راه می افـتم بدون ِ چتر ، من بـغض می کنم ، آسمان گـریـه .
قول بده که خواهی آمد اما هرگز نیا ! اگر بیایی همه چیز خراب میشود دیگر نمیتوانم اینگونه با اشتیاق به
قول بده که خواهی آمد اما هرگز نیا ! اگر بیایی همه چیز خراب میشود دیگر نمیتوانم اینگونه با اشتیاق به
مسافر بی بدرقه من آنقدر بیصدا رفتی که از وداع جا ماندم باز به غیرت چشمانم که آبی پشت سرت ریختند
مسافر بی بدرقه من آنقدر بیصدا رفتی که از وداع جا ماندم باز به غیرت چشمانم که آبی پشت سرت ریختند
کفشهایم را نده!! پابرهنه میروم تادرتنهایی خودبانگاه کردن به پاهایم عبرت بگیرم که من کجاوتوکجا......!
کفشهایم را نده!! پابرهنه میروم تادرتنهایی خودبانگاه کردن به پاهایم عبرت بگیرم که من کجاوتوکجا......!
نه صدایش را نازک میکرد و نه دستانش را آردی از کجا باید به گرگ بودنش شک میکردم ؟ !
نه صدایش را نازک میکرد و نه دستانش را آردی از کجا باید به گرگ بودنش شک میکردم ؟ !
کسی که خنجررابه پشتم فروکرد بوی تنش آشنا بود... راستی... این عطر راخودم برایش خریده بودم...
کسی که خنجررابه پشتم فروکرد بوی تنش آشنا بود... راستی... این عطر راخودم برایش خریده بودم...
هرگزتمامت را برای کسی رو نکن بگذار کمی دست نیافتنی باشی... آدمهاتمامت که کنند
هرگزتمامت را برای کسی رو نکن بگذار کمی دست نیافتنی باشی... آدمهاتمامت که کنند "رهایت"میکنند...
دیگربرای داشتنت سماجت نمیکنم... پرنده ای که سهم من نباشد برایش قفس هم بسازم میرود....
دیگربرای داشتنت سماجت نمیکنم... پرنده ای که سهم من نباشد برایش قفس هم بسازم میرود....
باران همیشه میبارداما مردم ستاره را دوست دارند نامردیست... آن همه اشک را به یک چشمک فروختن...
باران همیشه میبارداما مردم ستاره را دوست دارند نامردیست... آن همه اشک را به یک چشمک فروختن...
دستت مال هرکی باشه بازچشمت دنبال منه هرنگاهت انگاری اسممو فریاد میزنه...
دستت مال هرکی باشه بازچشمت دنبال منه هرنگاهت انگاری اسممو فریاد میزنه...
درقفس راباز بگذار پرنده اگربه توعاشق باشد برشانه هایت مینشیند!
درقفس راباز بگذار پرنده اگربه توعاشق باشد برشانه هایت مینشیند!
شاه بودم اما مات شده ی غرور تو...
شاه بودم اما مات شده ی غرور تو...
افتخار..
اگر افتخـــارت “دل شـکســـتن” است ، به عزیزانت بگو برایت “اسپـــــند” دود کنند… اینبار “افتخــــار” که نــه ، “حماســــه” آفریدی...
تاریخ درج: ۹۴/۱۱/۲۷ - ۱۸:۲۴ 4 نظر , 107 بازدید
بهونه
لازم به آزمودن نبود... خودم خوب میدانستم... مثل همیشه.... مغلوبی از پیش باخته ام... مُچ انداختن بهانه ای بود... تا دستانت را بگیرم!!...
تاریخ درج: ۹۴/۱۱/۲۶ - ۱۷:۳۴ 0 نظر , 117 بازدید
عاشقی..
فرهاد می دانست صد سال نمی تواند کوه را بکند فقط می خواست یک عمر اسمش را با شیرین بیاورند......
تاریخ درج: ۹۴/۱۱/۲۶ - ۱۷:۲۹ 5 نظر , 127 بازدید
اعتماد
گُـــــــــــفت: بـه خُـــــــــــــــــــــــــــــــــدا تَنهـــــــــات نِمیـــــذارم ....!! امــــا رَفــــــــــت....!!! خُـــــــــــــــــــــــــدایا مَــن بـــه "اعتبـــــار تـــــو" بـه ...
تاریخ درج: ۹۴/۱۱/۲۶ - ۱۷:۲۱ 4 نظر , 114 بازدید
...
خـُـــــــــدایـــــا یـــه بُـــر بــه ایــن زنـــدگیــمون بــزن شــایــد دو تـــا حکــم افـتاد دستــــمون تــا هـــر کــس و نــاکســـی آسشــو . . . بــه رخ مــا نکــشه ! ...
تاریخ درج: ۹۴/۰۱/۱۳ - ۲۰:۵۱ 2 نظر , 119 بازدید
عاشقی
شیرین بهانه بود! فرهاد تیشه میزد تا نشنود صدای مردمانی که در گوشش میخواندند دوستت ندارد.....
تاریخ درج: ۹۴/۰۱/۱۳ - ۲۰:۵۴ 2 نظر , 125 بازدید
سه یاد آوری کوتاه:
سه یادآوری کوتاه: هر شب ما به رختخواب میرویم،‌ ما هیچ اطمینانی نداریم که فردا صبح زنده بر م خزیزیم، با این حال ساعت را برای فردا کوک می کنیم.« این یعنی اُمید» ـ کودکی یکساله ای را تصور کنید، زمانی که شما او را به هوا پرتاب می کنید، او می خندد، چرا که او می داند که شما او را خواهید...
تاریخ درج: ۹۴/۱۱/۲۶ - ۱۴:۱۶ 3 نظر , 113 بازدید
آدمیت..
زحمـــــــت دارد... آدم بودن را مــــــی گویم این را میشـــود از مترسک هــا آموخــت… آنها تمـــــام عمر می ایستند… تــــا آدم حسابشــــان کنند…....
تاریخ درج: ۹۴/۱۱/۲۶ - ۱۳:۵۱ 1 نظر , 146 بازدید
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)