فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 4404


درباره من
سلام ...

از نسل مردگان این است مقصد زندگی ، به سوی مرگ و این است هدف زندگی ...

شاید روزی کسی را ببینی که بر روی منبر یاد حسین را در دل ها زنده میکند ، خواهشا به خدمتش برسون یاد پیشرفتمان را هم در دل ها زنده کند ...

ما عادت داریم در مسجد برای حسین (ع) گریه کنیم اما من وقتی میخواهم در مسجد بگریم به فردای جوانانمان میگریم ...

-------------------------------------معتقد به روشنفکر بودن ، سازش در زمان حال و پردازش فردایم ...

عشق را با لایق معشوق بودن معنی میکنم ، گاه احساس میکنم که صدایم را کسی نمیشنود ولی وقتی فریاد میزنم اولین کسی که صدایم را میشنود خودم هستم ...

شاید کودکی از شما بپرسد خدا کجاست؟
و شما در جوابش به آسمان نگاه کنید اما من سرم را پایین میاندازم ...
چون خداوند در وجود من است نه آسمان ...

در هر حال کلی نگر باش به جایی فکر کن که گاه بر خودت هم خنده دار باشد . اگر اعتقاد داری چیزی وجود دارد علتش را بدان ، این است منطق زندگی ...

و این است راز زندگیه امروزی:
کودکی گرسنه در خیابان ها قدم میزند و ناگاه چشمم به او میافتد می گویم چرا تنها؟ پدرت کجاست مادرت کجاست؟ جواب میدهد به خاطر فقر و دست تنگی از هم پاشیدند ، جرعه ای نان و غذا به او میدهم و میگویم تو محتاج همین بودی؟؟؟ ... در جواب میگوید ( از کودکی که در امروز خود مانده است فردایشان را میخواهند ) .
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات