فراموش کردم
رتبه کلی: 3758


درباره من
آیینه ای در برابر آیینه ات می گذارم
تا با تو
ابدیتی بسازم
ابدی
ابدی
257 ( تا به گردن ! )
257 ( تا به گردن ! )
258 ( نیمه ی دیگر وجود )
258 ( نیمه ی دیگر وجود )
259
259
260 ( ارنی , لن ترانی )
260 ( ارنی , لن ترانی )
261 ( ته تغاریِ پاییز )
261 ( ته تغاریِ پاییز )
262 ( گناه ... )
262 ( گناه ... )
263 ( ستاره شمالی )
263 ( ستاره شمالی )
264 ( پرواز را یادم بده )
264 ( پرواز را یادم بده )
265 ( محو می باید ...)
265 ( محو می باید ...)
266 ( داشت باران می بارید ...)
266 ( داشت باران می بارید ...)
267 ( در این مدار پر از اعواجاج چرخ )
267 ( در این مدار پر از اعواجاج چرخ )
268 ( تلنگری به سادگی )
268 ( تلنگری به سادگی )
269 ( زیبایی های دنیا )
269 ( زیبایی های دنیا )
270
270
271 ( لنگ می زند مدام ... )
271 ( لنگ می زند مدام ... )
272 ( دیر رسید )
272 ( دیر رسید )
273 ( داملا داملا )
273 ( داملا داملا )
274 ( هست از پسِ پرده ... )
274 ( هست از پسِ پرده ... )
275 ( دای نیلمک ! )
275 ( دای نیلمک ! )
276 ( از کوه سبکتر نیست )
276 ( از کوه سبکتر نیست )
277 ( که آشنات منم )
277 ( که آشنات منم )
278 ( تمام هرم گناهت به جان من , بنشین )
278 ( تمام هرم گناهت به جان من , بنشین )
2768965422567896554322356778
2768965422567896554322356778
280
280
280
280
281 ( از خاکسترها بر میخیزیم ...)
281 ( از خاکسترها بر میخیزیم ...)
282 ( بالای سرت می ایستم ..)
282 ( بالای سرت می ایستم ..)
283
283
285
285
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)