فراموش کردم
رتبه کلی: 2461


درباره من
کاسه خون.....
کاسه خون.....
مسلمانی به چیست؟
مسلمانی به چیست؟
کی گفته مردا به هیچ درد نمیخورن !!!
کی گفته مردا به هیچ درد نمیخورن !!!
بهترین هدیه دنیـــا!!!‌
بهترین هدیه دنیـــا!!!‌
گـــاهــی....
گـــاهــی....
خودت باش.......
خودت باش.......

"دوست دارم...."
خریدارم!!
خریدارم!!
 گل کاکتوس....
گل کاکتوس....
زندگی....
زندگی....
هرچه بادا باد ....
هرچه بادا باد ....
دوست داشتن همیشه زیباست ...
دوست داشتن همیشه زیباست ...
زمان زیادی گذشت.........
زمان زیادی گذشت.........
زندگی....
زندگی....
ادمهای خوب....
ادمهای خوب....
خدایا !!!
خدایا !!!
خدا....
خدا....
خدا پرسید !!!
خدا پرسید !!!
خدا هست....
خدا هست....
کاش.....
کاش.....
مهربونیت ....
مهربونیت ....
دل میبندیم ....
دل میبندیم ....
سکوت تلخ...
سکوت تلخ...
رد پا....
رد پا....
تمرین کنیم....
تمرین کنیم....
رابطه ها....
رابطه ها....
فقط خدا را دارم و بس .
فقط خدا را دارم و بس .
عشق اینکه ....
عشق اینکه ....
پیشاپیش یلدا مبارک
پیشاپیش یلدا مبارک
برف را دوست دارم...
برف را دوست دارم...
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات