فراموش کردم
رتبه کلی: 7111


درباره من
ناگهان دنیا تموم
من موندم و تنهایی و ی تنهایی اما خدا رو دارم ...
تاریخ درج: ۹۸/۰۲/۱۹ - ۲۳:۴۳ 1 نظر , 21 بازدید
خدایا به تو می گویم فقط به تو
خدایا چی بگم هر چه بگم باز هم کم گفتم خدایا خدایا دلتنگم ...
تاریخ درج: ۹۸/۰۲/۱۸ - ۱۷:۳۹ 0 نظر , 11 بازدید
چقدر دلم شکست
امشب دلم گرفت از کل دنیا و خودم. بدون پدرم امشبم تار هست. خیلی سخته همه باشن و اما کسی نباشه. روزی میاد شاید منم خوشبخت شم...
تاریخ درج: ۹۸/۰۲/۱۶ - ۰۰:۰۹ 0 نظر , 9 بازدید
برید
گتسه اومید اورگ قان اولار گتسه نفس یاد اولار ناراحت اولمیین آلاه وار...
تاریخ درج: ۹۸/۰۲/۱۰ - ۲۲:۰۵ 0 نظر , 12 بازدید
آغلادییم
ددنیا وفالی دییر ای دنیا چوخ بی وفاسان زندگی بیر نفس منی بوغیر نفسلریم تزه دییر ای دنیا ای آلاه تنهالیق منی سخییر...
تاریخ درج: ۹۸/۰۲/۰۷ - ۰۲:۳۰ 0 نظر , 3 بازدید
قلبیم داغ اولدی
من تک اولدیم. تنها قالدیم آخی هارادایام من وفاسیزلارا ندیم. آخی تنها قالدیم نیه دونیا بلدیر. تنهالیق منی سخییر نیه تک اولدیم. تنهالیق منی یخییر نیه تک تنها قالدیم. تنهالیق منی بوغدی تک تنهالیق منی یاخدی. او دنیا وفاسیزدی تنهالیق نه چتیندیر. او سوزلی وا...
تاریخ درج: ۹۷/۱۲/۰۵ - ۱۹:۰۲ 0 نظر , 33 بازدید
هارداسان آی اورییم
هارداسان ای اورگ من گدیرم سن گه گدک هارداسان ای نفسلی تاج گل سن گدک بیلسن اگر دونیا گلستان اولار سنسیز اورگ اولماز گدک آی اورییم گلده گدک هارداسان اول یوخسا گدک دییرم آی ائل. نوارسان نیوخ هارداسان گلده گدک دارییخیررام گلییرم سنسی...
تاریخ درج: ۹۷/۱۲/۰۵ - ۱۳:۴۲ 0 نظر , 35 بازدید
سنی سنسیز تک قویمام
سنی سنسیز اتمرم. نجه تک قالمیشام سنی سنسیز اولماسام چوخ تنها قالمیشام اومید وار عشق وار تک تنها اولمیشام...
تاریخ درج: ۹۷/۱۱/۲۸ - ۰۲:۲۳ 1 نظر , 48 بازدید
تک تنها اولمیشام
ددردلریمین تاجی انا اومیدیمین قوجی انا سوزیمین قوتی آنا چراغیم نوری آنا اورییم نوری آنا ...
تاریخ درج: ۹۷/۱۱/۲۱ - ۱۸:۳۳ 0 نظر , 38 بازدید
گلسن اگر
گلسن اگر دونیا گلستان اولار. آغلاماغا اولسا اورگ قان اولار. دییرم آی ائل وفالار یاد اولسون تنهالیقیم منی بوغیر هارداسان هارداسان ای وفاسیز اورگ نه اولسین نه وارسین هاراگدیب سان ای ننه جان ننه نینینرم تنهالیق گل ننه بو اومید سنی یخار سنی تک قویار اخی نیه گدیین اخ...
تاریخ درج: ۹۷/۱۱/۰۹ - ۲۰:۳۶ 0 نظر , 17 بازدید
تنها امیدم مادر
کجا رفتی مادرم...
تاریخ درج: ۹۷/۱۰/۲۸ - ۲۳:۵۶ 0 نظر , 47 بازدید
مادربزرگ
آناجان اورییم سنه قوربان. عمریم تاجیمسان سنسیزلیک منی بوغیر. او اورگ سنه قوربان تک تنها قالمیشام اولمسمده اولمیشم آیرلیق نه چتندیر من سنسیز اولمیشام سنسیز اورییم یوخ قلبیم یوخ . اولسان وآرام وار دردلریمین تاجیسان نفسیسن. اورریم ایشیق آنام سن اولد...
تاریخ درج: ۹۷/۱۰/۲۸ - ۲۳:۴۶ 0 نظر , 24 بازدید
تنها اولمایان
ای سوزلره دولی اوورییم، وارسادا اول یوخسادا ای گوزلیکدن بحث ادن اوررییم، اولسادا ده اولماسادا دنن وفالارلا سوزدیری. آغلاملسان بوشالماز اورییم منی سنن اورییمسن دمگ اولماز، نجه بیلسن اونیدا ده اورییم ...
تاریخ درج: ۹۷/۱۰/۰۹ - ۰۱:۰۴ 1 نظر , 21 بازدید
فقط خدا
گلمز اورگ. سومک اورگ. سنسیز اولان دیرگ یخیلار آللاه ای گول آللاهیم سسدنیرم سنه اول منی تک قویا کاش منده اولسام اولان نار دا اولاییدی...
تاریخ درج: ۹۷/۱۰/۰۳ - ۱۹:۱۳ 1 نظر , 15 بازدید
و شب یلدا تمام دلم رفت
امسال شب یلدا بدون دلم بود خدایا بهم صبر بده همین ...
تاریخ درج: ۹۷/۱۰/۰۱ - ۰۱:۰۹ 0 نظر , 12 بازدید
پدرم کجایی
سلام خدا خیلی دلم گرفته کمکم کن خ بد گریه می کنم خدایا دلم گرفته خیلی بدجور خدایا...
تاریخ درج: ۹۷/۰۹/۱۲ - ۲۳:۳۶ 1 نظر , 13 بازدید
فکر و رفتن به سوی خدا
سلام خداجونم خوبی؟دلتنگم. خیلی سخته زندگی اما تصمیم گرفتم به راه خودم ادامه بدم اما سخته...
تاریخ درج: ۹۷/۰۹/۰۲ - ۱۳:۱۷ 1 نظر , 16 بازدید
دارم گریه می کنم
خیلی سخته بین ادمایی باشی که نخوانت. بین کسانی که بهت بخنده. تا بخواهی حرفی بگی مسخره کنند تو رو. کاش امشب الان ی معجزه اتفاق می افتاد. کاش...
تاریخ درج: ۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۹:۲۹ 3 نظر , 20 بازدید
تک تنها
اای اوورییم بر دایان،سنسیز اولا بیلمرم. تنها اولمیشام آی یوخ بیر نفس. کاش اولیدین بیر اورییم یوخلییدین. گورسیدین نفسیمی سیزلارجا اولیدین اورگ...
تاریخ درج: ۹۷/۰۸/۱۷ - ۱۵:۵۹ 2 نظر , 16 بازدید
و همین حوالی تنهایی بهتره
کاش می اومدی پدرم دلم برات تنگ شده. کاش بودی خیلی دلتنگم. چطور بگم تو این 24 سال فقط امروز دلتنگتم چون تنهام خیلی . خواهش می کنم بیا تو خوابم . خیلی دوست دارم...
تاریخ درج: ۹۷/۰۸/۱۶ - ۲۳:۱۳ 3 نظر , 19 بازدید
اماممم
سلام امام رضا. سلام بر بلندی اوج. خیلی دوست دارم آقا مرا طلب کن تا بیام. مرا بطلب یا امامم...
تاریخ درج: ۹۷/۰۸/۱۵ - ۲۲:۳۳ 4 نظر , 18 بازدید
واقعا!!!!!!
واقعا!!!!!!
خدا کجایی
سلام خدا کجایی دلم برات تنگ شده. کاش منم ی پرنده بودم و می اومدم به سویت...
تاریخ درج: ۹۷/۰۸/۰۱ - ۲۲:۵۲ 2 نظر , 23 بازدید
برو امابا حق
خیلی جاها لازمه باشیم نیستیم. خیلی جاها هستیم اما نیستیم و خیلی جاها میریم و می گذریم. عمر می رود مهم اینه خوب باشیم و این سخته. دل بازی نیست حرمتش را نگه داریم...
تاریخ درج: ۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۱:۵۲ 2 نظر , 26 بازدید
کلی گریه
سلام به عمق وجودم و سلام بر حسین. خدایا امروز برای گریه های مهر می زنم و دیگر هیچ نمی گویم که دخالت کنم. فقط می شنوم و می شنوم. همه رو می گذارم و خودم تنها می روم. می خوام به هدفم برسپ اما از این هدفم به کسی نمی گویم....
تاریخ درج: ۹۷/۰۷/۲۷ - ۲۲:۴۹ 3 نظر , 84 بازدید
فرج امام زمان
یا امامم دلتنگم. بیا زود تا تو فرج من باشی و من وجود اوج خوبیها. خدایا فرج اماممم را نزدیکتر کن. بهش احتیاج دارم خیلی بیشتر از این که فکرش هس....
تاریخ درج: ۹۷/۰۷/۲۷ - ۰۲:۰۴ 1 نظر , 71 بازدید
سکوت
خدا هست میبیند میشنود به خدا بگو نه به کسی.دردتو مچاله کن اما دم .نزن اما بدان روزهای خوب میان. خدا بزرگه و تو می تونی...
تاریخ درج: ۹۷/۰۷/۲۷ - ۰۱:۴۴ 2 نظر , 74 بازدید
شبها
...
تاریخ درج: ۹۷/۰۷/۲۷ - ۰۱:۳۱ 2 نظر , 77 بازدید
خدا وجودمه
خدا وجودمه
خدا
خدا
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات پایگاه خبری تحلیلی ثمره نیوز www.samarehnews.ir
کاربران آنلاین (5)