فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 196


درباره من
1- غرب کشور 50% 2- شمال غربی کشور 50% 3- شمال کشور 0% 4- شرق کشور 0% 5- مرکز کشور 0% 6- جنوب کشور 0% 7- شمال شرقی کشور 0% 8- جنوب غربی کشور 0% 9- جنوب شرقی 0% مجموع آراء: 2 رایرای ها قابل مشاهده است
1- فیض کاشانی 60% 2- مولوی 20% 3- سعدی 20% 4- نظامی 0% 5- حافظ 0% مجموع آراء: 5 رایرای ها قابل مشاهده است
1- من همیشه میام 100% 2- بله 0% 3- خیر 0% 4- حالا تا قطع بشه 0% مجموع آراء: 4 رایرای ها قابل مشاهده است
1- من وقت ندارم 50% 2- من دیرتر میام 33% 3- من میام 17% 4- من اصلا نمیام 0% مجموع آراء: 6 رایرای ها قابل مشاهده است
1- من آنلاینم 100% 2- من زیرابی هستم 0% 3- من نیستم 0% مجموع آراء: 6 رایرای ها قابل مشاهده است
1- بلی 100% 2- خیر 0% 3- مهم نیست 0% مجموع آراء: 6 رایرای ها قابل مشاهده است
1- نخندیدم 57% 2- خندیدم 43% مجموع آراء: 7 رایرای ها قابل مشاهده است
1- آمین 100% 2- آمین 0% مجموع آراء: 3 رایرای ها قابل مشاهده است
1- آمین 90% 2- آمین 10% مجموع آراء: 10 رایرای ها قابل مشاهده است
1- می کنم 97% 2- نمی کنم 3% مجموع آراء: 31 رایرای ها قابل مشاهده است
1- بلی 67% 2- خیر 33% مجموع آراء: 12 رایرای ها قابل مشاهده است
1- همه ی موارد 77% 2- اصالت خانوادگی 15% 3- مادیات 8% 4- معنویات 0% مجموع آراء: 13 رایرای ها قابل مشاهده است
1- باشد . خوب است 68% 2- نباشد . بد است 32% مجموع آراء: 19 رایرای ها قابل مشاهده است
1- مانتویی هستم و رعایت حجاب برام یک ارزشه 76% 2- چادریم و رعایت حجاب برام یک ارزشه 24% 3- مانتویی هستم ولی رعایت حجاب برام مهم نیست 0% مجموع آراء: 17 رایرای ها قابل مشاهده است
1- بهار ساروی 100% 2- bahar1360 0% مجموع آراء: 1 رایرای ها قابل مشاهده است
1- خورشیدی 72% 2- سهیل راد 28% مجموع آراء: 60 رایرای ها قابل مشاهده است
1- هاشمی رفسنجانی 100% 2- مشایی 0% مجموع آراء: 13 رایرای ها قابل مشاهده است
1- می دهم 71% 2- نمی دهم 29% مجموع آراء: 14 رایرای ها قابل مشاهده است
1- آری 60% 2- خیر 40% مجموع آراء: 10 رایرای ها قابل مشاهده است
1- قرمز 42% 2- آبی 25% 3- زرد 8% 4- نیلی 8% 5- صورتی 8% 6- طلایی 8% 7- نارنجی 0% 8- شیز 0% 9- بنفش 0% مجموع آراء: 12 رایرای ها قابل مشاهده است
1- غمگین 57% 2- شاد 43% مجموع آراء: 7 رایرای ها قابل مشاهده است
1- آدم باشم 67% 2- پولدار باشم 20% 3- با کلاس باشم 7% 4- هیچی نباشم 7% 5- خوش تیپ باشم 0% مجموع آراء: 15 رایرای ها قابل مشاهده است
1- بهار ساروی 43% 2- همه موارد 29% 3- bahar1360 21% 4- خود طراح سئوال 7% 5- موارد 1 و 2 0% 6- نظرسنجی کننده 0% 7- اولین نظر دهنده 0% مجموع آراء: 14 رایرای ها قابل مشاهده است
1- حاضرم 87% 2- حاضر نیستم 12% مجموع آراء: 8 رایرای ها قابل مشاهده است
1- مهم نیستندش 77% 2- حذف می کنمش 23% 3- در لیست سیاه می گذارمش 0% مجموع آراء: 13 رایرای ها قابل مشاهده است
1- نه 71% 2- آره 29% مجموع آراء: 7 رایرای ها قابل مشاهده است
1- عاطفی . احساسی 37% 2- اجتماعی 37% 3- فلسفی 25% 4- سیاسی 0% 5- حرفهای روزمره 0% 6- شهدا 0% 7- دینی (ائمه. امامان. مذهبی) 0% 8- سایر موارد ( در صورت امکان ذکر کنید) 0% مجموع آراء: 8 رایرای ها قابل مشاهده است
1- در میان آبها آن پیمان با قایقران ها 90% 2- در میان دشتها آن پیمان با قایقران ها 10% 3- در میان بادها آن پیمان با قایقران ها 0% 4- در میان کوهها آن پیمان با قایقران ها 0% مجموع آراء: 10 رایرای ها قابل مشاهده است
1- آره 55% 2- یه مقدار 45% 3- نه 0% مجموع آراء: 11 رایرای ها قابل مشاهده است
1- 20 44% 2- 25 33% 3- 30 22% 4- 10 0% 5- 15 0% 6- 35 0% 7- 40 0% 8- 45 0% 9- 50 0% 10- 55 0% 11- 60 0% مجموع آراء: 9 رایرای ها قابل مشاهده است
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)