فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه ویژه: 6
رتبه کلی: 869


درباره منهرکجا محرم شدی دست از خیانت بازدار...ای بسا محرم که بایک نقطه مجرم میشود....مردان بزرگ اراده میکنند ومردان کوچک آرزو...حرف آخر:

اگر ازسرهایمان کوهها بسازند فرزندانمان هرگز درکتابهای تاریخ نخواهند خواند امام خامنه ای تنها ماند...
اللهم الرزقنا شهادت
وای اگر رهبرم اذن دهد►1:21
کاربران آنلاین (0)