فراموش کردم
رتبه کلی: 1956


درباره من
هیچکس بامانیست!*تنهای اول*
*************************

*مابهترینیم این طبیعت ماست*

ای تنگ قفسده داریخیب تنگه گلن گوش

چوخ حسرتیلن باخما منه منده اسیرم

*************************
ســـــــــــــــــلام...
اسمم امیرحسین هست

کسی روهم اددنمیکنم.
همین بسه
دوستون دارم..

*************************
ما خاصیـــــــــــــم چـــــــــون خودمـــــــــــــــون

خواسیـــــــــــــــــم....

نـــــــــه درحـــــــــال پاسیـــــــــــــــم نــــــــه مثــــــــه شمــــــــا

دســــــــت ایــــــــــن و اون زاپاسیــــــــــــــــم...

پــــــــس تـــــــــو واس مـــــــا نـــــــه مخاطــــــــب

خـــــــــاصـــــــی نــــــــه رفیـــــــق اســــــــــی....

تـــــــــو هنــــــــــوز درحــــــــــــال پلـــــــاسی کــــــــه

فقــــــــط با اشغـــــــــــــالایـــــــــــــی مثـــــــــه خـــــــــودت

میلـــــــــاســـــــــــی...
*************************
..............####
...............####
................###
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
........##.....##........##
.......##.....###........##
.......#############
.......############
........###########
.........###########
.......#############
....################
..##################
.###################
.###################
..#######:::m::::#######
...#################
......##############
...........#########
###############__________

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$_________________________$$
$$_______$$$$$$$$$$________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_______$$$$$$$$$$________$$
$$_________________________$$
$$_________________________$$
$$____$$$$$_______$$$$$____$$
$$__$$$$$$$$$___$$$$$$$$$__$$
$$_$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$_$$
$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$
$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$
$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$
$$______$$$$$$$$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$________$$
$$_________$$$$$$$_________$$
$$__________$$$$$__________$$
$$___________$$$___________$$
$$____________$____________$$
$$_________________________$$
$$_________________________$$
$$_$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$_$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$$_______$$$$$$___$$
$$____$$$$$$_____$$$$$$____$$
$$______$$$$$$$$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$________$$
$$_________________________$$
$$_________________________$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
یازیسان هی قلمی آغلادیسان اولمادکی * نقدر یازسا قلم سن پوزوسان اولمادکی * درگهونده گزیرم هرگجه پروانه تکین*گوزلیم من گلیرم سن قاچیسان اولمادکی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اورگیم دولدی غمیله گینه پی مانه کمینیانیرام حسرتینه هر گجه پروانه کمینگینه سنسیز-گینه یالقیز-گینه تنها گجلردوشرم دیلره عشقینده من افسانه کمیندولانیر می اسرینده هامی دنیا باشیمادولانیم قوی باشیوا بو گجه پروانه کمینعمرومو ورم اگر اولسا مجالیم بیر دمدولاشام تلریوه ای گوزلیم شانه کمین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تومرا انقدر ازردی که خودم کوچ کنم از شهرت......بکنم دل ز دل چون سنگت

تو خیالت راحت میروم از قلبت میشوم خاطره در دورترین شبهات

توبه من میخندی و به خود میگویی

بازمیگردد و میسوزد از این عشق

ولی.....بازنمیگردم.نه!

میروم انجایی که دلی بهر دلی تب دارد عشق زیباست و حرمت دارد تو بمان دلت ارزانی هرکس که دلش مانند دلت سردو بی روح شده....نیش وخنجر شده

تو بمان درشهرت.......
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقت کردی کمی عاشقم باش

خیلی که نه

آن قدری که حتی برایم تب نکنی تا خیلی زود عرق کند

حوصله که داشتی کمی به من فکر کن

دارم به نبودنت عادت می کنم

نه...به خودت که آمدی،برو

دیگر آمدنت هم خوشحالم نمیکند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التماس مال دیروز بود...

مال وقتی که ساده بودم!!!!

امروز

می خواهی بروی؟؟؟

هیـــ ـــس

فقط

خداحافظ...

این است قصه تلخ کسانی که احساسشان سنگ می شود چون با آن بازی شده...!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فکر میکنی از تو تنفـــــر دارم ؟؟
اشتباه میکنی !
من به تو فکر هم نمیکنمــــــــــ،
چون تنفر هم یه نوع احساسه و تو لیاقت هیچ احساسی رو نداری !
خنده ام میگیرد
وقتی پس از مدتها بی خبری،
بی آنکه سراغی از این دل بگیری
می گویی دلم برایت تنگ است
یا دلم را به بازی گرفته ای،
یا معنای واژه ها را خوب نمی دانی ؟
دلتنگی
ارزانی خودت،
من دیگر دلم را به خدا سپرده ام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سخت ترین دو راهی ، دوراهی بین فراموش کردن و انتظار است
گاهی کامل فراموش میکنی و بعد میبینی که باید منتظر می ماندی
و گاهی
آنقدر منتظر میمانی تا وقتی که میفهمی زودتر از

این ها باید فراموش میکردی . . .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلم تنگ شده،برای گذشته ها
برای روزهایی که غریبه بودیم اما عاشق هم بودیم
کم کم یکی شدیم
من با تو
نه ...تو با من
... ... حالا آشنای آشناییم
تو مرا میشناسی
من هم تو را
اما عاشقی هایمان نابود شد
بیا باز هم غریبه باشیم
مثل همان روزها....

یادته از هم خجالت میکشیدیم؟؟؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خـــــدایا میـــوه ی کــــدام درخـتـتــــــ را گــــاز بــــزنم کـــه از زمیـــن رانــده شـــوم؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کم کم به جای جمله ی :
اگه خدا بخواد
باید بگیم :
اگه مردم بذارن.....!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خودم را گول میزنم ....................
میدونم این تــــــار دیدن
از اشکـــی که
توی چشام جمع شده
ولی شیشه ی مانیتورم رو تمیز میکنم !!!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقتی اولین حس مادرم نسبت من حالت تهوع بود از دیگران چه انتظاری باید داشته باشم؟؟؟؟؟؟؟؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از کفش هایش خوشم می آمد ، بهونه خوبی شد برایش،گفت مال خودت، بپوش و برو!!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عاشقانه هایی که برایت مینویسم

مثل آن چای هایی هستند که خورده نمیشوند!

یخ میکنند و باید دور ریخت!

فنجانت را بده دوباره پر کنم . . .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زیادی که خودتو دست پایین بگیری
میفتی زیر پای کسی که یه روز به اوج رسوندیش !
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ببین !
دکتری!
مهندسی!
خوشگلی !
خوش تیپی!
مایه داری!
اصلا آخرشی!
معرفت که نداشته باشی!!!
"مفت" نمی ارزی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیچ میدانستی!
زیبا ترین عاشقانه ای که برام گفتی وقتی بود که
اسمم را با میم به انتها رساندی !
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خدایا...

کودکی ام را گرفتی : جوانی ام را دادی...

عقلم را گرفتی : عشق را دادی...

عشق را گرفتی : تنهایی را دادی...

خنده هایم را گرفتی : غم را دادی...

آرزوهایم را گرفتی : حسرت ها را دادی...

خدایا برگرد!...

من هنوز نفس میکشم:

یادت رفت نفسم را بگیری...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تــو این زمونــه دو نفــر همیــشه تنهــان...

یکیــش دختــری که آرایــش بلد نیـســت...

یکــی هم پســـری که دروغ گفـــتن بلد نیســـت...

بــــه سلامتـــی جفتشون...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اونی که گفته :

دوری و دوستی...

یا طعم دوستی رو نچشیده...

یا درد دوری نکشیده...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یه لیوان از تو اون کابینت بردار...

- خب...

پرتش کن زمین...

- خب...

شکست؟

- آره...

حالا ازش عذرخواهی کن...

- ببخشید لیوان، منظوری نداشتم...

دوباره درست شد؟

- نه...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلتنگی یعنی،
فاصله ای که با هیچ بهانه ای پر نمی شه
دلتنگی یعنی،
عکسایی که نگاه کردن به اونا،رویاهات رو خیس می کنه
دلتنگی یعنی،
بغضی که باهاش کلنجار میری تا یهو نشکنه
دلتنگی یعنی،
اس ام اس هایی که فرستاده نمی شه،نوشته هایی که ثبت موقت می شه
دلتنگی یعنی،
لحظه هایی که با خودت زمزمه می کنی
" حتا دیگه اومدنت،بهم کمک نمی کنه "
دلتنگی یعنی،
امروز ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تومرا انقدر ازردی که خودم کوچ کنم از شهرت......بکنم دل ز دل چون سنگت

تو خیالت راحت میروم از قلبت میشوم خاطره در دورترین شبهات

توبه من میخندی و به خود میگویی

بازمیگردد و میسوزد از این عشق

ولی.....بازنمیگردم.نه!

میروم انجایی که دلی بهر دلی تب دارد عشق زیباست و حرمت دارد تو بمان دلت ارزانی هرکس که دلش مانند دلت سردو بی روح شده....نیش وخنجر شده

تو بمان درشهرت.......
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شاید آرام تر میشدم

فقط و فقط ........

اگر میفهمیدی.....

حرفهایم به همین راحتی که می خوانی

نــــوشته نشده اند!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گرگ باش!
مغرور!
بر شب پادشاهی کن...
میخوای خنجر بزنی از روبه رو بزن...
مثل گرگ تعصب داشته باش ،
مثل گرگ حتی به شیر هم رحم نکن...
مثل گرگ رو در رو حق بگیر...
به مانند گرگ باش...
گرگ باش دشمن را بدر...
در برابر سگان ولگرد بی تفاوت باش...
آنها با پارس کردن های بیهوده زنده اند...
گرگ باش...
بی اعتماد باش...
بی اعتنا...
همیشه با گله اما تنها...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


من جهانی ورمرم بش گون جهاندار اولماغادلخوشام از بس دوست عشقینده بیمار اولماغامدرکیم ثابت الیر اتدیگم بیمانلاراعاشقم دنیادا دوستون ساتمیان اوغلان لارا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوران منی قان آغلاداجاخمیش نبیلیدیم

بیر گون یاشاماخدان یوراجاخمیش نبیلیدیم

اول او گوزل صورتیله قلبیمی آلدی

آخیرده ایلان تک وراجاخمیش نبیلیدیم

بیر گون منه طوی توددی فلک منده سویندوم

بیر گونده منه یاس قوراجاخمیش نبیلیدیم

ساقی ددی ایچ پیماننی سالیخ ددیم ایشدیم

پیمانمه قان دولدوراجاخمیش نبیلیدیم...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ای فلک گورتار منی بس دیربو غمدن چون ایشیقلیق دنیاسین آلدین الیمندن

دنیامی تار ایلیدون ظلمت دیه ام من قون باتیب آی قیزلنیب منت دیه ام منگون ده مین نفرین اولان نامرده جانه گــور نه آغلادیــن منی نامـــرد زمانـــه

کاش اوشاخ لیخ کن اولیدیم قالمییدیم دنیانین من لذت این نن آلمییدیم

آلمیشام ایستمیرم پس آل بو جانی یا که آل یا ور گینن آخر شفانی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چوخداندی کونول سن کیمی بیر ساز چالان ایستیر
قوربانین اولوم چال ، اوره گیم جان آلان ایستیر
بیر دونیا سوزوم قالدی سینه مده توزا باتدی
چال، کوکلو سازیم جانه گلیب دیر ، چالان ایستیر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عاشق اولدوم کی یاریم دردیمه درمان ائلیه

یوخ که هر درده سالا.دیده نی گریان ائلیه

عاشق اولدوم کی تاپام بلکه غریبلیک داواسین

نه بیلئیدیم اوزو درد دی.کی پریشان ائلیه

گوزلریم گونده قان آغلار نه یازمیش بومنه

کی منی یار گوزونه خار مغیلان ائلیه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ای فلک یاخچی منی درده گرفتار الدون
وسط دایرده نقطه ی پرگار الدون
گوریم ای چرخ فلک نظم و نظامون پوزیلا
نیه پس تهجه منی درده گرفتار الدون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نجه پروانه دییر شمعینه یاندیم سنه خاطیر
گوزلیم والله اینان منده یاراندیم سنه خاطر
آیریلیق غملری یوخلاردی منی غملی اتاقدا
سنده گلدون یوخوما بیردن اویاندم سنه خاطیر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گوزلیم عشقوه من جانیمی قربان اده رم
او گوزل گوزلریوه عقلیمی حیران اده رم

عشقیمی سینه ده زندان اله سن ساتما منی
او زمان گور نجه دنیانی گلستان اده رم

مهریمین قدرینی بیل ساتما غریبانه لره
منده عشقین یولونا ترک سر وجان اده رم

مهربانلیق گوزیوه چوخ یاراشیر ایله وفا
حرمتیم ساخلاماسان دنیادا طوفان اده رم

رحم اله گوز یاشیما باخما او بیگانه لره
با وفا قالسان اگر دشمنی گریان اده رم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ای خداوند یکی یار جفا کارش ده

دلبر عشوه گر و سرکش و خونخوارش ده

چند روزی ز پی تجربه بیمارش کن

با طیبان دغا پیشه سر و کارش ده

تا بداند که شب ما به چسان میگذرد

درد عشقش ده و عشقش ده و بسیارش ده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دویمورام هر نه قدر گؤزلریوه گؤز تیکیرم
نئیله ییم کی باخیشیندان عشق جامین من ایچیرم


سنله هریئرده وارام ایسته میرم هئچکسی من
آخی سنسن منه هامّی ! منه حامی سن سن


گؤزلرین دنیا منه ،هر نفسین سون نفسیم...
منی تک قویماگینان ائی منه سن هامّی کسیم


تکجه قورخوم بودوکی عاشقیوی تک قویاسان
نئیله ییم بیر گون اگرسن عاشقیندن دویاسان


ایسترم همیشه منله اولاسان آتما منی
حیرانام سندن اؤتور اؤزگه لره قاتما منی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عالم منه دار اولدی وئریم آد سنی تانریم
یارب دا گورر بسدی یاشاتما منی تانریم
هر گون کی جوانلیخدا حرام اولدی کول اولدی
هر بیر گجه کی گوز یاشیلا دولدی گئول اولدی
بیر عقرب اولوب سانجیری او هی منی تانریم
یارب دا گورر بسدی یاشاتما منی تانریم
هر بیر کلمه دلبریمین لب لرینه خنجر اولوب هان
آتش چکیری وارلیغیما باغریم ائدیر قان
کوز تک کوزریر یاندریر او هی منی تانریم
یارب دا گورر بسدی یاشاتما منی تانریم
یاریم بو گونی یاده وئریر گچدیگی بکلیر
تفتیش ائدیری هر گونومی سانکی الکلیر
هر نقصیله تحقیر ائدیری هی منی تانریم
یارب دا گورر بسدی یاشاتما منی تانریم
من عشقه ایناندیخلاریمی یللره ویردیم
عشقین یالانین یوخلوقونی دیللره ویردیم
عشقین اودی یاندیردی کول ائتدی منی تانریم
یارب دا گورر بسدی یاشاتما منی تانریم
فانی اولان عالمده بوتون دردلری چکدیم
یاردان یئتیشن غصه لری قلبیمه توکدیم
آل جانیمی قورتار منی درک ائت منی تانریم
یارب دا گورر بسدی یاشاتما منی تانریم
هچ ایسته مه میشدیم قوتارا سوزلریم اما
عشقین آجی سی باعث اولوب تا سولا دنیا
یازدیم بو آخیر دردیمی عف ائت منی تانریم
یارب دا گورر بسدی یاشاتما منی تانریم
یارب دئمیسن جان بیزه سن نن دیر امانت
گر ایستیسن اولمیا بو ایشده خیانت
آل دیزجی نین جانی نی اولدور منی تانریم
یارب دا گورر بسدی یاشاتما منی تانریم
________
________
مخاطب  خاص
مخاطب خاص
سن اوز آیمسان...
سن اوز آیمسان...
...
...
وقتی..
وقتی..
وقتی.
وقتی.
وقتی
وقتی
انسانیت درحال انقراضه..
انسانیت درحال انقراضه..
گناهش پای کسی که دلم راشکست
گناهش پای کسی که دلم راشکست
دوغوردان چــــــــــرا؟
دوغوردان چــــــــــرا؟
خدایا...
خدایا...
ما لاشی...
ما لاشی...
بدون شرح
بدون شرح
توصیه دارم گوش کنی به حرفاش.خیلی با ارزشه
توصیه دارم گوش کنی به حرفاش.خیلی با ارزشه
آهای مخاطب خواص...
آهای مخاطب خواص...
سرنوشت کسی که کاریکاتور حضرت محمد را کشید
سرنوشت کسی که کاریکاتور حضرت محمد را کشید
خودم
خودم
تقدیم به همه آذری زبانها
تقدیم به همه آذری زبانها
سنگین..
سنگین..
به بعضیاهم باید گفت....
به بعضیاهم باید گفت....
به بعضیا باس گفت...
به بعضیا باس گفت...
خواستگار چیست؟؟؟
خواستگار چیست؟؟؟ هیچی نیست آرووم باشید.. . . . .دخترا آروووم باشید. . .نفس عمیق. . .آقا اون خانومو بگیر تشنج کرد. فقط لفظشو آوردما.....
تاریخ درج: ۹۳/۰۸/۳۰ - ۱۵:۳۷ 14 نظر , 75 بازدید
طبق یه افسانه یونانی..خخخخخخ
طبق یه افسانه یونانی: خدابهشت راآفرید گفت به به چه زیبا!! زمین راآفریدگفت به به چه زیبا!!!! مردراآفریدگفت به به چه زیبا!!! زن را آفرید:کمی مکث کرد و گفت:اشکال نداره آرایش میکنه خوشگل میشه..!!...
تاریخ درج: ۹۳/۰۸/۲۶ - ۲۲:۰۶ 20 نظر , 71 بازدید
اددلیست چیـــــــست؟؟؟؟
ادلیست چیست؟؟؟ . . . . . . فهرستی است شامل95 درصد هویج و پنج درصد دوستــــــان... ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۸/۲۶ - ۲۱:۵۸ 12 نظر , 97 بازدید
سلام به همه دوستان
سلام به همه دوستان
به بعضیا باس گفت..
به بعضیا باس گفت..
گروه خون لاشیا.
گروه خون لاشیا.
ساپورت بی رنگ چیست؟؟؟
ساپورت بی رنگ چیست؟؟؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هیچی نیییییییی .. هییییچی نیییی ...آروووم باشییید آرووووم پسرا نفس عمیق... هیچی نشد فقط لفظشو آوردم...
تاریخ درج: ۹۳/۰۸/۲۰ - ۱۵:۴۸ 7 نظر , 91 بازدید
خسته ام...
خسته ام...
.هعی.
.هعی.
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات