فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 8337


درباره من
بانوجان
بانوجان
دوره زمونه
دوره زمونه
بانوجانم
بانوجانم
روستای پایین ده مازندران
روستای پایین ده مازندران
نی نوشابه
نی نوشابه
چکه سما3
چکه سما3
تکنوازی جمال محمدی فوق العاده زیبا مازندرانی
تکنوازی جمال محمدی فوق العاده زیبا مازندرانی
لیلی
لیلی
محلی خونش از گروهرستاک
محلی خونش از گروهرستاک
این جهان چون موزه است ای هوشیار
این جهان چون موزه است ای هوشیار سعی کن در موزه آثاری گذار آخر از موزه برون خواهی شدن &nbs...
تاریخ درج: ۹۴/۱۲/۱۷ - ۰۰:۵۳ 6 نظر , 90 بازدید
این جهان چون موزه است ای هوشیار
...
تاریخ درج: ۹۴/۱۲/۱۷ - ۰۰:۴۵ 1 نظر , 93 بازدید
دانی دم مرگ شمع به پروانه چه گفت
دانی دم مرگ شمع به پروانه چه گفت گفت ای عاشق دیوانه فراموش شوی خوب پروانه جوابش را داد گفت طولی نکشد تو نیز خاموش شوی...
تاریخ درج: ۹۴/۱۲/۱۷ - ۰۰:۳۱ 3 نظر , 77 بازدید
یکی دیوانه ای آتش برافروخت
یکی دیوانه ای آتش برافروخت دران هنگامه جان خویشتن سوخت همه خاکسترش را باد میبرد وجودش راجهان ازیاد میبرد  ...
تاریخ درج: ۹۴/۱۲/۱۷ - ۰۰:۲۵ 0 نظر , 207 بازدید
همه جاهای مراباد نخشکانده هنوز
همه جاهای مراباد نخشکانده هنوز جابجا منظره ی چشم نوازی دارم ای که دیریست پی فتح منی خسته ...
تاریخ درج: ۹۴/۱۲/۱۷ - ۰۰:۲۳ 0 نظر , 87 بازدید
باد
...
تاریخ درج: ۹۴/۱۲/۱۷ - ۰۰:۲۱ 0 نظر , 71 بازدید
پرواز
پرواز
سخنان حکیمانه
ازان روزی که با شلاق خون اهرام مصر راساختن ازان روزی که با ظلم وستم دیوار چین را ساختن آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود...
تاریخ درج: ۹۴/۱۲/۱۷ - ۰۰:۰۸ 0 نظر , 74 بازدید
ازان روزی که ازمادرشدی عریان
ازان روزی که از مادر شدی عریان همه شاد بودن وتوبودی گریان پس کاری کن که پس ازمردن همه باشن گریان وتوباشی خندان سخن حکیم...
تاریخ درج: ۹۴/۱۲/۱۷ - ۰۰:۰۶ 0 نظر , 76 بازدید
سخن حکیمانه
...
تاریخ درج: ۹۴/۱۲/۱۶ - ۲۳:۵۵ 1 نظر , 125 بازدید
نی انبان
نی انبان
از خدا پرسیدن .....
از خدا پرسیدن .....
قهوه
قهوه
لله وا
لله وا
اید آنروز
آید آن روزکه خاک سر کویم باشی ترک جان کرده وآشفته ی رویم باشی ساغرروح فزاازکف لطفم گیری غافل از...
تاریخ درج: ۹۴/۱۲/۱۲ - ۲۰:۵۲ 2 نظر , 84 بازدید
بگمانم
به گمانم نفسی فرصت دیدن داریم تاته کوچه فقط پای دویدن داریم روح ماگرچه درین پیله تن محبوس است مثل پروانه تمنای پریدن داریم  ...
تاریخ درج: ۹۴/۱۲/۱۲ - ۲۰:۵۰ 2 نظر , 89 بازدید
بگمانم
...
تاریخ درج: ۹۴/۱۲/۱۲ - ۲۰:۴۹ 1 نظر , 79 بازدید
طبیعت
طبیعت
عروج
عروج گفت آنجاچشمه ی خورشیدهاست آسمانهاروشن ازنورخداست بازمن گفتم که بالاترکجاست گفت بالاترجهانی دیگراست عالمی کزعالم خاکی جداست پهندشت آسمان بی انتهاست بازمن گفتم که بالاترکجاست گفت بالاترازآنجا راه نیست زانکه انجابارگاه کبریاست آخرین معراج ماعرش خداست بازمن گفتم که بالاترکجاست لحظه ای د...
تاریخ درج: ۹۴/۱۲/۱۱ - ۱۹:۰۷ 2 نظر , 82 بازدید
دل
دل گفتمش دل میخری؟ پرسید چند &nbs...
تاریخ درج: ۹۴/۱۲/۱۱ - ۱۹:۰۶ 3 نظر , 108 بازدید
دیرگاهیست
دیرگاهیست که من عاشق رویش شده ام عاشق آن صنم وهاله ی مویش شده ام دادازین دیده ودل دادبمن داد غمم دست بردامن آن سنگ صبورش شده ام &nbs...
تاریخ درج: ۹۴/۱۲/۱۱ - ۱۹:۰۵ 2 نظر , 77 بازدید
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)