فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 5118


درباره من
بیزارم از اینکه
اسم هرزگی هایت را آزادی
و اسم نگرانی هایم را گیر میگذاری!
و برای بی تفاوتی هایت، اعتماد را بهانه می آوری...

............................................

بـــرای بـــودن ؛

گاهــــی لازم استـــــــ کـــه نباشــــــی !

شـــایــــــــد نبــــــودنتـــــــ ؛

بـــــودنتـــــــ را به خاطـــــــر آورد ...

امــــا دور نبـــــاش ...

دوری همیشــــــــه دلتنگــــــی
نمـــــــی آورد ...

فـــــرامـــــوشــــی همــــان نــــزدیکــــــی هـــاستــــــــ

........................................

چه حس بدی است وقتی با تمام وجودت کسی را دوست داری.....
و او....برای دیدن قلبت می خواهد....

دکمه های لباست را باز کند...!!

............................................

در قرن ما تعریف عشق گره خوردن “تن ها “ست نه پیوند قلبها !
...........................................

تنها بودن قدرت میخواهد
و این قدرت را کسی به من داد
که روزی میگفت تنهایت نمیگذارم....!!!
...........................................

واسه موندن ادما سازش کنید,اما خواهش نه...!

..........................................

کُـــور بــاش بانـــو

نـگاه کـه مـی کنـی، مـی گوینــد: نـخ داد!

عـبوس بــاش بانــــو

لبــخند کـه مـیزنـی، مـی گـوینــد: پـا داد!

لال بــاش بانــــو

... حـرف کـه مـی زنـی، مـی گوینــد: جـلوه فـروخـت!

شـاید دسـت از سـرمان بردارنـد .
...........................................

برای خودت زندگی کن !
کسی که تو رو "دوست" داشته باشد ؛
با تو "میماند ....
برای داشتنت "می جنگد" !
اما ....
اگر دوستت نداشته باشد به هر بهانه ای میرود ... !!!

............................................


می گویند "عشق" آن است كه به او "نرسی" و من می دانم چرا . . .

زیرا در روزگار من، كسی نیست كه زنانه عاشق شود و مردانه بایستد !

...........................................

خــدایـــا


در ۲ راهــی زنــدگـی ام

تـابـلـوی راهــت را مـحـکـم قـرار بـده

نـکـنـد کــه بـا نـسـیـمــی راهـم را کـج کـنـم

.............................................

دقت کردین :
-یه حقیقت پشت هر جمله "فقط یه شوخی بود " هست.
-یه کنجکاوی پشت "همین طوری پرسیدم " هست.
-یه احساسات پشت "به من چه اصلا " هست.
-و کمی‌ درد پشت "اشکالی نداره " هست.
...........................................

خط زدن من ؛ پایان من نیست .... آغاز بی لیاقتی توست ! همیشه بهترین ها برای من بوده و هست ... اگه مال من نشدی ؛ قطعا" بهترین نبودی ... تنهایی مال آدمهای پاك است ، فاحشه ها هـیچگاه تنها نمیمانند

...........................................

مهم نیست که از بیرون چه طور به نظر میام !
کسایی که درونم رو می بینند ؛
برام کافیند ....
برای اونهایی که از روی ظاهرم قضاوت می کنند ، حرفی ندارم !
همون بیرون بمونند ، براشون کافیه ...

...........................................

آدمـها ، مثل ِ سایه اند !
ازشـون فــرار کنی ،
دنبــالت میدوند !
دنبالشون که بــدویی ،
ازت فــرار میکنند !!
حرف های جالب قلبم. خیلی باحاله
از قلبم پرسیدم: چه کنم وقتی دلم تنگ است ودستم کوتاه وجفای یار میبینم؟ چه کنم وقتی به هرکی خوبی میکنم بدی میکنه بهم چه کنم وقتی همه گرگ شدنو همدیگرو میخورن قلبم گفت: کار من خون رسانی به بدنه...
رضا.آزاد تاریخ درج: ۹۱/۰۸/۳۰ - ۱۲:۵۲ 65 نظر , 120 بازدید
nansiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
nansiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات