فراموش کردم
رتبه کلی: 768


درباره من
دنیا ارزش به شکم کوبیدن را نداشت
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
مرا ببخش مادر
نه ازافسانه میترسم ؟؟؟
نه ازافسانه میترسم ؟؟؟
امدی ؟؟؟؟
امدی ؟؟؟؟
گفتم ...
گفتم ...
خسته ام از زندگی اما جوانی میکنم ...
خسته ام از زندگی اما جوانی میکنم ...
بغلت گریه ی خاموش چه حالی دارد ...
بغلت گریه ی خاموش چه حالی دارد ...
قضاوت میشویی ...
قضاوت میشویی ...
کار درستیه ؟؟؟
کار درستیه ؟؟؟
ایا من نازم ؟
ایا من نازم ؟
توهم مانند بارانی ....
توهم مانند بارانی ....
تا بیایی دل من ...
تا بیایی دل من ...
همه دنبال دزد ....
همه دنبال دزد ....
اگر همراه من بودی ....
اگر همراه من بودی ....
دیگه نمیگم گرسنمه ....
دیگه نمیگم گرسنمه ....
بگذر بمیرم ...
بگذر بمیرم ...
عشق من ...
عشق من ...
مابه مرغ خیلی مدیونیم !!!
مابه مرغ خیلی مدیونیم !!!
میترسم از بعضی ادم ها !
میترسم از بعضی ادم ها !
آمدی در خواب من ....
آمدی در خواب من ....
شهر من اینجا نیست ...
شهر من اینجا نیست ...
از چشم ...
از چشم ...
شده از ....
شده از ....
اگر ...
اگر ...
آب جوش ...
آب جوش ...
اینجا زمین است ...
اینجا زمین است ...
آمدم
آمدم
امشب
امشب
خسته ام
خسته ام
اهنگری ...
اهنگری ...
خواهر نازنینم ...
خواهر نازنینم ...
بدون شرح
بدون شرح
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات