فراموش کردم
رتبه کلی: 729


درباره من

...............####
................###
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
........##.....##........##
.......##.....###........##
.......#############
.......############
........###########
.........###########
.......#############
....################
..##################
.###################
.###################
..#######::::::::#######
...#################
......##############
...........#########_______________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
__@@@@@@@@@@@@@@_______
__@@@@@@@@@@@@@@_______
_______________________________
_________@@@@@@@___________
_____@@@@@@@@@@@_________
___@@@@@______@@@@@_______
__@@@@@_________@@@@@_____
_@@@@@___________@@@@@____
_@@@@@___________@@@@@____
_@@@@@___________@@@@@____
__@@@@@_________@@@@@_____
___@@@@@______@@@@@_______
______@@@@@@@@@@@________
_________@@@@@@@____________
________________________________
_@@@@@___________@@@@@__
__@@@@@_________@@@@@___
___@@@@@_______@@@@@____
___@@@@@______@@@@@_____
____@@@@@____@@@@@______
_____@@@@@__@@@@@_______
______@@@@@@@@@@________
_______@@@@@@@@@________
________@@@@@@@@_________
_________@@@@@@@_________
__________@@@@@@__________
_______________________________
___@@@@@@@@@@@@@______
___@@@@@@@@@@@@@______
_________________@@@@@______
_________________@@@@@______
_________________@@@@@______
___@@@@@@@@@@@@@______
___@@@@@@@@@@@@@______
_________________@@@@@______
_________________@@@@@______
_________________@@@@@______
___@@@@@@@@@@@@@______
___@@@@@@@@@@@@ @

__00000___00000
_00000000?0000000
_0000000000000000
__00000000000000
____00000000000
_______00000
_________0
________*__000000___00000
_______*__00000000?0000000
______*___0000000000000000
______*____00000000000000
_______*_____00000000000
________*_______00000
_________?________0
_000000___00000___*
00000000?0000000___*
0000000000000000____*
_00000000000000_____*
___00000000000_____*
______00000_______*
________0________*
________*__000000___00000
_______*__00000000?0000000
______*___0000000000000000
______*____00000000000000
______*______00000000000
_______*________00000
________*_________0
_________*________*
_________*_______*
__________*______*
___________*____*
____________*___*
_____________*__*
______________**
___000000___00000
_00000000?0000000
_0000000000000000
__00000000000000
____00000000000
_______00000
_________0
________*__000000___00000
_______*__00000000?0000000
______*___0000000000000000
______*____00000000000000
_______*_____00000000000
________*_______00000
_________?________0
_000000___00000___*
00000000?0000000___*
0000000000000000____*
_00000000000000_____*
___00000000000_____*
______00000_______*
________0________*
________*__000000___00000
_______*__00000000?0000000
______*___0000000000000000
______*____00000000000000
______*______00000000000
_______*________00000
________*_________0
_________*________*
_________*_______*
__________*______*
___________*____*
____________*___*
_____________*__*
______________**
__000000___00000
_00000000?0000000
_0000000000000000
__00000000000000
____00000000000
_______00000
_________0
________*__000000___00000
_______*__00000000?0000000
______*___0000000000000000
______*____00000000000000
_______*_____00000000000
________*_______00000
_________?________0
_000000___00000___*
00000000?0000000___*
0000000000000000____*
_00000000000000_____*
___00000000000_____*
______00000_______*
________0________*
________*__000000___00000
_______*__00000000?0000000
______*___0000000000000000
______*____00000000000000
______*______00000000000
_______*________00000
________*_________0
_________*________*
_________*_______*
__________*______*
___________*____*
____________*___*
_____________*__*
________
__00000___00000
_00000000?0000000
_0000000000000000
__00000000000000
____00000000000
_______00000
_________0
________*__000000___00000
_______*__00000000?0000000
______*___0000000000000000
______*____00000000000000
_______*_____00000000000
________*_______00000
_________?________0
_000000___00000___*
00000000?0000000___*
0000000000000000____*
_00000000000000_____*
___00000000000_____*
______00000_______*
________0________*
________*__000000___00000
_______*__00000000?0000000
______*___0000000000000000
______*____00000000000000
______*______00000000000
_______*________00000
________*_________0
_________*________*
_________*_______*
__________*______*
___________*____*
____________*___*
_____________*__*
______________**
___000000___00000
_00000000?0000000
_0000000000000000
__00000000000000
____00000000000
_______00000
_________0
________*__000000___00000
_______*__00000000?0000000
______*___0000000000000000
______*____00000000000000
_______*_____00000000000
________*_______00000
_________?________0
_000000___00000___*
00000000?0000000___*
0000000000000000____*
_00000000000000_____*
___00000000000_____*
______00000_______*
________0________*
________*__000000___00000
_______*__00000000?0000000
______*___0000000000000000
______*____00000000000000
______*______00000000000
_______*________00000
________*_________0
_________*________*
_________*_______*
__________*______*
___________*____*
____________*___*
_____________*__*
______________**
__000000___00000
_00000000?0000000
_0000000000000000
__00000000000000
____00000000000
_______00000
_________0
________*__000000___00000
_______*__00000000?0000000
______*___0000000000000000
______*____00000000000000
_______*_____00000000000
________*_______00000
_________?________0
_000000___00000___*
00000000?0000000___*
0000000000000000____*
_00000000000000_____*
___00000000000_____*
______00000_______*
________0________*
________*__000000___00000
_______*__00000000?0000000
______*___0000000000000000
______*____00000000000000
______*______00000000000
_______*________00000
________*_________0
_________*________*
_________*_______*
__________*______*
___________*____*
____________*___*
_____________*__*
___
....................
....................
.............
.............
...........
...........
دوست داشتن
آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی ؛دوست بدار !کاری که خدا با تو می کند... ...
تاریخ درج: ۹۲/۰۷/۰۷ - ۰۰:۲۱ 54 نظر , 190 بازدید
.............
.............
سخنی از دکتر علی شریعتی.
لحظه لحظه زندگی را سپری میکنیم تا به خوشبختی برسیم غافل ازاینکه خوشبختی در همون لحظه ای بود که سپری شد....
تاریخ درج: ۹۲/۰۷/۱۱ - ۰۰:۱۰ 22 نظر , 169 بازدید
...................
...................
سخنی زیبا از دکتر علی شریعتی
. بزرگترین اقیانوس آرام است آرام باش تا بزرگترین باشی...
تاریخ درج: ۹۲/۰۸/۱۱ - ۲۲:۴۵ 19 نظر , 150 بازدید
...........
...........
تقدیم به همه مادرا...
زن عشق می کارد و کینه درو می کند ... دیه اش نصف دیه توست و مجازات زنایش با تو برابر. او می زاید و تو برای فرزندش نام انتخاب می کنی ...او درد می کشد و تو نگرانی که کودک دختر نباشد .. او بی خوابی می کشد و تو خواب حوریان بهشتی را می بینی ...او مادر می شود و همه جا می پرسند نام پدر ...؟...
تاریخ درج: ۹۲/۰۸/۱۳ - ۰۰:۰۵ 31 نظر , 172 بازدید
جای خالی رو پر کن...
جای خالی رو پر کن...
سخنی از دکتر علی شریعتی.
خداوندا من با تمام کوچکی ام, یک چیز از تو بیشتر دارم و آن هم خدایی است که من دارم و تو نداری ...
تاریخ درج: ۹۲/۰۸/۱۱ - ۲۲:۳۱ 17 نظر , 144 بازدید
چه سنگدل است سیری که گرسنه ای را نصیحت می کند تا درد گرسنگی را تحمل نماید.
چه سنگدل است سیری که گرسنه ای را نصیحت می کند تا درد گرسنگی را تحمل نماید.
بهشت
همه دوست دارند که به بهشت بروند،ولی کسی دوست ندارد که بمیرد ... !...
تاریخ درج: ۹۲/۰۷/۰۳ - ۰۱:۲۲ 12 نظر , 149 بازدید
بدون شرح
بدون شرح
دکتر علی شریعتی...
من تو را دوست دارم تو دیگری را و دیگری دیگری را و اینگونه است که همه تنهاییم. "دکتر علی شریعتی" ...
تاریخ درج: ۹۲/۱۱/۱۴ - ۲۱:۵۴ 37 نظر , 109 بازدید
سلام خوبین؟؟؟؟
سلام خوبین؟؟؟؟
قضاوت...دکتر علی شریعتی.
ای خدای بزرگ به من کمک کن تا وقتی می خواهم درباره ی راه رفتن کسی قضاوت کنم, کمی با کفش های او راه بروم......
تاریخ درج: ۹۲/۱۲/۲۶ - ۰۰:۰۹ 45 نظر , 111 بازدید
سلام
سلام
دکتر علی شریعتی...
اگر دروغ رنگ داشت؛ هر روز شاید، ده ها رنگین کمان،در دهان ما نطفه می بست، و بی زنگی کمیاب ترین چیز ها بود...
تاریخ درج: ۹۳/۰۲/۱۲ - ۲۳:۵۷ 22 نظر , 108 بازدید
جالبه حتما ببینید...
یادی از خاطرات قدیمی... درسته خیلی دور نشدیم ولی خب بازم قدیمین دیگه و دیدنشون خالی از لطف نیست... ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۲/۳۱ - ۲۳:۲۰ 68 نظر , 185 بازدید
کی دوستداره اینجا تنیس بازی کنه؟؟؟؟؟؟
کی دوستداره اینجا تنیس بازی کنه؟؟؟؟؟؟
سخنی زیبا از دکتر علی شریعتی
علی مظهر پیروزی در شکست است. ما همیشه پیروزی را در پیروزی می شناسیم ، ولی علی [ علیه السلام ] درس بزرگی به ما داد و آن درس پیروزی در شکست است. ...
تاریخ درج: ۹۲/۰۷/۱۱ - ۰۰:۳۱ 27 نظر , 169 بازدید
پر جمعیت ترین خانواده دنیا
پر جمعیت ترین خانواده دنیا
سخنی از دکتر علی شریعتی
هنگامی که به دنیا می آیی همه می خندند در حالی که تو می گریی ، پس ای عزیز زندگیت را چنان بگذران که در روز مرگ در حالی که همه می گریند تو تنها کسی باشی که می خندی ....
تاریخ درج: ۹۲/۰۹/۱۵ - ۰۰:۱۹ 14 نظر , 137 بازدید
............
............
سخنی زیبا از دکتر علی شریعتی
برای شنا کردن به سمت مخالف رودخانه،قدرت و جرأت لازم است و گرنه هرماهی مرده ای هم می تواند ازطرف موافق جریان آب حرکت کند....
تاریخ درج: ۹۲/۰۸/۱۲ - ۲۳:۵۸ 23 نظر , 152 بازدید
..............
..............
سخنی از دکتر علی شریعتی
اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه بدبختی آزاردهنده ای است تنها خوشبخت بودن! در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است...
تاریخ درج: ۹۲/۰۹/۱۵ - ۲۳:۴۶ 21 نظر , 164 بازدید
هر کی هر نظری داره بگه...
هر کی هر نظری داره بگه...
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (0)