فراموش کردم
رتبه کلی: 5778


درباره من
دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی.

سرگرمی ها اسب سواری و اهنگ و گیتار زدن
اهنگی که عاشقشم
اهنگی که عاشقشم
لحظات شیرین تو ساحل
لحظات شیرین تو ساحل
طلوع خورشید
طلوع خورشید
دریا کنار
دریا کنار
منو و استاد
منو و استاد
...
...
...
...
منو دوست خوبم محمد
منو دوست خوبم محمد
خدا عشقم ازم دوره
خدا عشقم ازم دوره
و اما....منو پل طبیعت
و اما....منو پل طبیعت
منو داداشم حامد
منو داداشم حامد
من و دوست خوبم که سربازه
من و دوست خوبم که سربازه
بازم خودم
بازم خودم
......
......
یه روز خوب
یه روز خوب
عکس خودم
عکس خودم
عکس بچگیم
عکس بچگیم
عکس بچگیم
عکس بچگیم
......
......
...
...
...
...
......
......
منو دوستم علی
منو دوستم علی
.......
.......
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات نامه رجیلی برای تغییر مسئول حراست شهرداری میانه