فراموش کردم
رتبه کلی: 1079


درباره من
علی انگوتی هستم دهیار روستای گلوجه خالصه... .....روستای گلوچه خالصه یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان میانه ودرطول جغرافیایی 48/47 و در عرض جغرافیایی12/37 درجه و در ارتفاع 1240 متر از سطح دریای آزاد واقع شده است
در فاصله 41 کیلومتری میانه واقع شده است وبا280 خانوار..و800نفرجمعیت باروستاهای نوروزاباد/ رجعین /استان زنجان/ جمال اباد/ قویجاق/کهریز/ارس/طغای/گرده لاین/ایدمیر مرز مشترک دارد.وازطرف تهران اولین روستای اذربایجانشرقی محسوب میشود . محصولات/ گندم -جو- هندوانه-خربزه -جارو .باتشکراز حسن توجه شما .
متولد پنجاه وسومین روز پنجاه وسه ....
آلبوم: تصاویر پروفایل
نظافت جویهای آب توسط پاکبانان زحمت کش هر سال پیش از آغاز سال نو نظافت جویهای آب توسط پاکبانان زحمت کش هر سال پیش از آغاز سال نو رسیدن تیر های برق به آب شرب ایستی بلاغ 1396 رسیدن تیر های برق به آب شرب ایستی بلاغ 1396 عقب نشینی آقای عادل انگوتی وداریوش انگوتی طبق طرح هادی عقب نشینی آقای عادل انگوتی وداریوش انگوتی طبق طرح هادی نیرورسانی به چاه آب شرب ایستی بلاغ 1396 نیرورسانی به چاه آب شرب ایستی بلاغ 1396 عقب نشینی طبق طرح هادی  خانم حکیمه انگوتی عقب نشینی طبق طرح هادی خانم حکیمه انگوتی اعضای شواری بخش مرکزی 1396 اعضای شواری بخش مرکزی 1396 عقب نشینی داوطلبانه عقب نشینی داوطلبانه لایروبی وهمچنین  تجدید کانال آب شور دره سی لایروبی وهمچنین تجدید کانال آب شور دره سی لایروبی وهمچنین  تجدید کانال آب شور دره سی لایروبی وهمچنین تجدید کانال آب شور دره سی زیر سازی وتسطیح ورودی کلوچه حالصه زیر سازی وتسطیح ورودی کلوچه حالصه عقب نشینی یکی از اهالی محترم طبق طرح هادی آقای احمد پاکدامن عقب نشینی یکی از اهالی محترم طبق طرح هادی آقای احمد پاکدامن آسیب دیدن خط لوله کشی آب شرب هنگام زیر سازی خیابان آسیب دیدن خط لوله کشی آب شرب هنگام زیر سازی خیابان آسیب دیدن خط لوله کشی آب شرب هنگام زیر سازی خیابان آسیب دیدن خط لوله کشی آب شرب هنگام زیر سازی خیابان احداث پارک کودک احداث پارک کودک جابجایی تیرهای برق خیابان اصلی جلوی پایگاه جابجایی تیرهای برق خیابان اصلی جلوی پایگاه 'گردشگر فرانسوی 'گردشگر فرانسوی 'گردشگر فرانسوی 'گردشگر فرانسوی یان ودانیال دو گردشگر آلمانی در گلوجه خالصه یان ودانیال دو گردشگر آلمانی در گلوجه خالصه عکس روز عاشورا 89 دعای آخر شبیح خوانی عکس روز عاشورا 89 دعای آخر شبیح خوانی سفال رنگی دیگری از نقاره تپه گلوجه خالصه سفال رنگی دیگری از نقاره تپه گلوجه خالصه نمونه ای از سفالهای رنگی مربوط به حدود 700 سال قبل در نقاره تپه گلوجه خالصه نمونه ای از سفالهای رنگی مربوط به حدود 700 سال قبل در نقاره تپه گلوجه خالصه عکس دیگری از گردشگر فرانسوی در حال میل صبحانه عکس دیگری از گردشگر فرانسوی در حال میل صبحانه عکس روز عاشورا گلوجه خالصه1391 عکس روز عاشورا گلوجه خالصه1391 شاختا بابا (قافلانتی) شاختا بابا (قافلانتی) عکس روز عاشورای  91 روستای کلوچه خالصه . عکس روز عاشورای 91 روستای کلوچه خالصه . دو گردشگر فرانسوی د ر کلوچه خالصه .... دو گردشگر فرانسوی د ر کلوچه خالصه .... این حمام 45 سال پیش ساخته شده ولی الان ............... این حمام 45 سال پیش ساخته شده ولی الان ............... عکس از روستای گلوجه خالصه عکس از روستای گلوجه خالصه
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (7)