فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 2185


درباره من
تنهای....
بهتر......
از..........
گدایی..
محبت..
است....

..................................................
..............####
...............####
................###
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
........##.....##........##
.......##.....###........##
.......#############
.......############
........###########
.........###########
.......#############
....################
..##################
.###################
.###################
..#######::::::::#######
...#################
......##############
...........#########
......................................

%%%%%%%%%%%%%%______,*-::-* ___00_____00,*-::-* _00000___00000,*-::-* 000000000000000,*-::-* 000000000000000,*-::-* _00.000000000000,*-::-* ___0000000000,*-::-* _____00000,*-::-* _______00,*-::-* _____0,*-::-* __*-::-*_____00____00 __*-::-*____00000___0000 _*-::-*____000000000000000 _*-::-*____0000000000000000 __*-::-*____00000000000000 ____*-::-*____0000000000 ______*-::-*_____00000 _________*-::-*____00 ______________,*-::-* _______________,*-::-* ___00_____00,*-::-* _00000___00000,*-::-* 000000000000000,*-::-* 0000000000000000,*-::-* _00000000000000,*-::-* ___0000000000,*-::-* _____00000,*-::-* _______00,*-::-* _____0,*-::-* ____*-::-*_____00____00 __*-::-*____00000___0000 _*-::-*____000000000000000 _*-::-*____0000000000000000 __*-::-*____00000000000000 ____*-::-*____0000000000 ______*-::-*_____00000 _________*-::-*____00 ______________,*-::-*
______,*-::-* ___00_____00,*-::-* _00000___00000,*-::-* 000000000000000,*-::-* 000000000000000,*-::-* _00.000000000000,*-::-* ___0000000000,*-::-* _____00000,*-::-* _______00,*-::-* _____0,*-::-* __*-::-*_____00____00 __*-::-*____00000___0000 _*-::-*____000000000000000 _*-::-*____0000000000000000 __*-::-*____00000000000000 ____*-::-*____0000000000 ______*-::-*_____00000 _________*-::-*____00 ______________,*-::-* _______________,*-::-* ___00_____00,*-::-* _00000___00000,*-::-* 000000000000000,*-::-* 0000000000000000,*-::-* _00000000000000,*-::-* ___0000000000,*-::-* _____00000,*-::-* _______00,*-::-* _____0,*-::-* ____*-::-*_____00____00 __*-::-*____00000___0000 _*-::-*____000000000000000 _*-::-*____0000000000000000 __*-::-*____00000000000000 ____*-::-*____0000000000 ______*-::-*_____00000 _________*-::-*____00 ______________,*-::-*
______,*-::-* ___00_____00,*-::-* _00000___00000,*-::-* 000000000000000,*-::-* 000000000000000,*-::-* _00.000000000000,*-::-* ___0000000000,*-::-* _____00000,*-::-* _______00,*-::-* _____0,*-::-* __*-::-*_____00____00 __*-::-*____00000___0000 _*-::-*____000000000000000 _*-::-*____0000000000000000 __*-::-*____00000000000000 ____*-::-*____0000000000 ______*-::-*_____00000 _________*-::-*____00 ______________,*-::-* _______________,*-::-* ___00_____00,*-::-* _00000___00000,*-::-* 000000000000000,*-::-* 0000000000000000,*-::-* _00000000000000,*-::-* ___0000000000,*-::-* _____00000,*-::-* _______00,*-::-* _____0,*-::-* ____*-::-*_____00____00 __*-::-*____00000___0000 _*-::-*____000000000000000 _*-::-*____0000000000000000 __*-::-*____00000000000000 ____*-::-*____0000000000 ______*-::-*_____00000 _________*-::-*____00 ______________,*-::-*%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%

کسی نیست سال نورو بما تبریک بگه
...
تاریخ درج: ۹۳/۰۱/۰۱ - ۰۱:۵۰ 11 نظر , 117 بازدید
!!!!!؟؟؟!
!!!!!؟؟؟!
ایران
ایران
!!!!!!!!
!!!!!!!!
اینجا هم نجف اشرف
اینجا هم نجف اشرف
خدایا. با این مردم شدیم 70میلیون
خدایا. با این مردم شدیم 70میلیون
اینا هم عاشقن ما هم؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اینا هم عاشقن ما هم؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نیسان
نیسان
هنرو!!!!
هنرو!!!!
بیلیارد مناطق محروم
بیلیارد مناطق محروم
کصافطا
کصافطا
روح عموم شاد,,,,,,,,,,,
روح عموم شاد,,,,,,,,,,,
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اعصاب داغون
اعصاب داغون
اعصاب داغون
اعصاب داغون
س لام برو بچ
س لام برو بچ
گوش
گوش
میرسد روزی
میرسد روزی
یادت باشه
یادت باشه
چ تلخ است؟؟؟؟؟
چ تلخ است؟؟؟؟؟
باکسی زندگی کن که؟؟؟؟؟؟؟؟؟
باکسی زندگی کن که؟؟؟؟؟؟؟؟؟
000
000
؟؟؟؟
؟؟؟؟
د ل م
د ل م
واقعا اینطوری!!!!!!
واقعا اینطوری!!!!!!
واقعا اینطوری!!!!!!
واقعا اینطوری!!!!!!
عشق
عشق
هنره دیگه
هنره دیگه
سخن عشق
سخن عشق
پسر ب دخی
پسر به دختر : می خوای خورشید زندگی من باشی ؟ دختر : آره پسر : پس ۹۲,۹۵۵,۸۸۷۶ مایل از من دور بمون...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۲۲ - ۱۴:۴۳ 8 نظر , 115 بازدید
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)