فراموش کردم
رتبه کلی: 515


درباره من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کســــــــــــــی را دارم....
که انقدر برایم کســــــــــــی هست که
نگاهم دنبال کســــــــــــــی نیست
و
هزاران بار فریاد زده ام و میزنم که دیگـــــــــــــر
کســـــــــــی به چشمانم نمی آید "هرگز"
و هیــــــــــــچ نگاهـــــــــی،
دلم را نمی لرزاند "هرگــــــــــــــــــــز"
تنها یک نفر هست که همانند
گنجینه ای گرانبهـــــــــــــــا در دلم جای گرفته !
انســـــــــــــان که سهل است،
وجودش را به دنیـــــــــــــــــــا هم نمی دهم!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امیرم.

اهل میانه.

19 سالمه.

دانشجوام.

رشته مهندسی صنایع.

هر کسی رو که دلم بخاد ادد میکنم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غیرت؟؟؟!!!
آره غیرتی ام
هـــــــــــــــــــــــــــــــــه اگه فقط ادکلن عشقم......
به نفست بخوره........
نفستو میبرم ......
پس حواستو جمع کن .......

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گ
گ
ر
ر
گ
گ
خودم،18 سال پیش،کاملا یوهویی
خودم،18 سال پیش،کاملا یوهویی
عشق یعنی...
عشق یعنی...
آرامش...
آرامش...
سرت رو بزار رو شونه هام
سرت رو بزار رو شونه هام
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (1)