فراموش کردم
رتبه کلی: 323


درباره من
تکنسین فوریتهای پزشکی اورژانس115 مشهد

این مجموعه از مطالب تخصصی را تقدیم می کنم به تمام همکاران پر تلاشم در اورژانس115
به امید کامیابی

ایمیل من

alishahimi@yahoo.com

علیشاهی (alishahim1 )    

کاهش دمای بدن یا همان هیپوترمی

درج شده در تاریخ ۸۹/۱۲/۰۳ ساعت 19:40 بازدید کل: 3256 بازدید امروز: 1
 

 

هیپوترمی

هیپوترمی زمانی رخ می دهد که درجه حرارت مرکزی بدن به زیر ۳۵°C برسد. غالباً بدن می تواند افت درجه  حرارت بدن تا این حد را تحمل کند و لی بیش از این مقدار در حد توانایی بدن نمی باشدو بدین ترتیب افت درجه حرارت بطور پیشرونده ادامه می یابد.

در ایالات متحده بیش از ۷۰۰مورد مرگ در سال در نتیجه هیپوترمی گزارش می شود که نیمی از این موارد بالای ۶۵سال هستند.

فیزیولوژی تنظیم حرارت:

افت درجه حرارت بدن در نتیجه از دست دادن گرما توسط  مکانیزم های رسانایی( CONDUCTION) ، همرفت(CONVECTION) ، تشعشع(RADIATION) و یا تبخیر(EVAPORATION) می باشد.

CONDUCTION: دمای بدن از طریق تماس مستقیم با اشیا اطراف از دست می رود.

 CONVECTION: بدن دمای خود را به هوا منتقل می کند و هوای گرم و سرد در سطح بدن جابجا می شوند.

RADIATION: بدن حرارت خود را بدون تماس با اشیا اطراف به آنها منتقل می کند.

EVAPORATION: گرما از طریف تعریق و تنفس از دست می رود.

تنظیم درجه حرارت بدن توسط هیپوتالاموس صورت می گیرد که خود توسط گیرنده های حرارت مرکزی موجود در هیپوتالاموس قدامی و گیرنده های حرارت محیطی موجود در پوست و مخاط ، ایمپالس را دریافت می کند و توسط تغییر قطر عروق محیطی و تغییرات رفتاری بدن درجه حرارت مرکزی را تنظیم می کند.

همچنین بدن با تولید گرما به وسیله لرز و یا تولید متابولیک گرما درجه حرارت خود را افزایش می دهد.

اتیولوژی:

از علل شایع هیپوترمی می توان به موارد زیر اشاره کرد : هیپوترمی محیطی(ACCIDENTAL) ، متابولیک )دیابت ، نارسایی آدرنال، هیپوتیروئیدی) ، اختلالCNS و هیپوتالاموس ، سوء تغذیه ، سپسیس ، بیماری های پوستی ، دارویی (الکل) و

یافته های کلینیکی:

هیپوترمی با توجه به میزان درجه حرارت بدن به سه دسته تقسیم می شود:

۱-هیپوترمی خفیف(MILD) : درجه حرارت مرکزی بدن بینC °۳۵- ۳۲  می باشد. در این مرحله پوست بیمار سرد و رنگ پریده است و در فاز پاسخ لرز دارد و به دنبال افزایش درجه حرارت بدن می باشد. در مراحل  اولیه ضربان و برون ده قلب و تعداد تنفس افزایش می یابد  و لی با کاهش بیشتر درجه حرارت موارد فوق هم افت خواهند کرد.

۲-هیپوترمی متوسط(MODERATE): درجه حرارت بین ۲۸-۳۲°می باشد و بدن وارد فاز آدینامیک می شودکه در آن لرز قطع ، عضلات سفت  می شوند ، ضربان قلب فشار خون و تنفس افت می کنند ، فرد گیج می شود ، رفلکس ها کند و مردمکها گشاد می شوند.

۳- هیپوترمی شدید(SEVERE) : در این بیماران درجه حرارت به زیر ۲۸°C می رسد ، مردمکها گشاد و ثابت بدون پاسخ به نور هستند عضلات شل می شوند به تدریج به کما می روند وضعیت قلب و تنفس کند تر می شود که احتمال ایست قلبی – ریوی وجود دارد.

هیپوترمی باعث تغییرات واضح  درECG می شود  که از تاکیکاردی تا آریتمی های پیشرفته متفاوت است. J) WAVE) یاOSBORN از یافته های تشخیصی هیپوترمی درECG می باشد.

 

از اثرات ریوی هیپوترمی می توان به تاکی پنه در مراحل ابتدایی ، برونکوره  و اختلال بلع و نهایتاً پنومونی آسپیراتیو اشاره کرد.

با توجه به تغییر غلظت گازهایO۲وCO۲به دنبال تغییر درجه حرارت ، مشکل در تفسیرABG خواهیم داشت. ضمن اینکه افت متابولیسم در این بیماران سبب کاهش تولیدCO۲می شود و تغییر میزان تنفس سبب تغییرCO۲می شود.

هیپوترمی سبب شیفت منحنی تجزیه اکسی هموگلوبین به سمت چپ و نقص  آزاد سازی اکسیژن خواهد شد. همزمان با افت درجه حرارت دپرسیون پیشروندهCNS ایجاد می شود که در نهایت به کما منجر خواهد شد. این تغییرات همراه با کاهش جریان خون مغز و کاهش متابولیسم مغزی خواهند بود اگرچه این خود اثر محافظتی روی مغز دارد. EEG  در زیر ۲۰°C صاف می شود.

هیپوترمی سبب نقص عملکرد کلیه از جمله دیورز سرد می شود ، که هیپوولمی را به همراه دارد . این بیماران به علت بی حرکتی طولانی در خطر رابدومیولیز و متعاقب آن میوگلوبینوری و نارسایی حاد کلیه هستند.

هیپوترمی در سیستم خون هم تاثیر گذار است و طیفی از اختلالات از جمله لوکوپنی ، تروومبوسیتوپنی و افزایش ویسکوزیته خون تاDIC  ایجاد می کند.

این بیماران مستعد عفونتهای ویروسی و پنومونی هستند.

احتمال انفارکتوس قلبی در این بیماران افزایش می یابد ، ضمناً در فصل زمستان خطر مسمومیت باCO  فراموش نشود.

در هیپوترمی عملکرد کبد کاهش و داروها در بدن تجمع پیدا می کنند.

سطح هورمونهای کورتیزول و تیروئیدی در صورتی که خود علت هیپو ترمی نباشند، افزایش می یابند.

سطح گلوکز خون ممکن است به هر وضعیتی باشد.

در هوای سرد، یخ زدگی اندامها را مد نظر داشته باشید.

تشخیص:

تشخیص هیپوترمی اغلب مشکل ونیاز به توجه به آن حتی در فصول غیر سرد سال وجود دارد.

از آنجا که بیشتر ترمومتر ها دمای زیر  C°۳۵را اندازه گیری نمی کنند، نیاز به ترمومتر های مخصوص الکترونیکی و مادون قرمز جهت اندازه گیری صحیح درجه حرارت از طریق ازوفاژیال، کاتتر ورید مرکزی، رکتال و تمپان می باشد.

آزمایشات پاراکلینیک  متعدد در هیپوترمی در تشخیص علت اولیه و عوارض کمک کننده خواهند بود: ABG ، CBC ، BS ، Electrolite ، Renal function test ، Thyroid function test، PT، PTT، Amylase، Cortisol، LFT، CPK، Cultures،….

 

 

درمان:

 درمان شامل اقدامات حمایتی معمول و تکنیک های مخصوص گرم کردن می باشد. هرگونه دستکاری روی این بیماران باید با ظرافت انجام شود تا سبب تحریک فیبریلاسیون بطنی در میوکارد سرد نشود.

 لمس نبض و مشاهده تنفس در این بیماران مشکل و نیاز به مدت زمان طولانی ، دست کم ۳۰تا ۶۰ثانیه میباشد. در صورت وجود هیپوترمی شدید و ایست قلبی تنفسی و عدم وجود مانیتورینگ قلبی، ماساژ قلبی نباید شروع شود ولی در هیپوترمی متوسط مانعی برای ماساژ وجود ندارد.

جهت کلیه بیماران اکسیژن و مایعات وریدی گرم تجویز شود، دمای بدن ، پالس اکسی متری و ریتم قلبی به طور مداوم مانیتورینگ شود. بیشتر آریتمی های قلبی( برادی کاردی، فیبریلاسیون دهلیزی، PVC ،…) نیاز به درمان ندارند. فیبریلاسیون بطنی در صورت هیپوترمی شدید به شوک مقاوم خواهد بود و دمای بدن باید حداقل به ۳۰درجه برسد تا به شوک پاسخ دهد.

درصورت نیاز به دارو به علت متابولیسم پائین بدن باید حداقل دوز بکار رود.

در بیمار هیپوترم بیهوش، تجویز گلوکز و نالوکسان مانند سایر بیماران می باشد.

تجویز آنتی بیوتیک در صورت شک به عفونت ضروری خواهد بود.

تجویز استروئید و تیروکسین در بیماران هیپوتیروئید و نارسائی آدرنال بکار می رود.

مجددا تاکید می شود اعمال تهاجمی لوله گذاری معده، داخل تراشه، کاتتر ورید مرکزی، کمپرسیون سینه سبب القائVF خواهد شد.

REWARMING TECNIQUE:

با توجه به درجه حرارت بیمار روش مناسب برای گرم کردن انتخاب می شود.

Passive external rewarming :

این روش غیر تهاجمی و برای بیماران هیپوترم خفیف انتخابی است. ابتدا از بین رفتن حرارت ازطریق تبخیر و همرفت با درآوردن لباس خیس و پوشاندن بیمار قطع می شود و بدن خود جهت بالا بردن درجه حرارت به روش متابولیکی گرما تولید می کند.

Active rewarming at ۴۰°C:  :

در صورت وجود ناپایداری قلبی عروقی، هیپوترمی متوسط تا شدید، گرم شدن ناکافی بدن، نارسایی اندوکرین و…. گرم کردن به روش فعال انجام می شود.

این نوع گرم کردن به دو صورت خارجی و داخلی انجام می شود.

گرم کردن فعال خارجی با کیسه آب گرم، محیط گرم، حمام گرم، پک های داغ آگزیلاری یا کشاله ران صورت می گیرد.

گرم کردن فعال داخلی توسط تجویز اکسیژن گرم، مایعات وریدی گرم، لاواژ گرم از طریق لولهNG ، رکتال تیوب، دیالیز پریتونئال، چست تیوب و یا بای پس قلبی ریوی صورت می گیرد.

جهت گرم کردن بیمار بهتر است از روش گرم کردن فعال خارجی به تنهایی استفاده نشود چون ممکن است سبب شوک گرم کردن یا اسیدوز گرم کردن یاCore T. after drop شود.

پیشگیری:

جهت جلوگیری از هیپوترمی بهتر است لباس به اندازه کافی پوشیده شود، کلاه به سر گذاشته شود. لباس خیس عوض شود، سفر برنامه ریزی  شده باشد، از داروهای سداتیو و الکل اجتناب شود. غذا به اندازه کافی مصرف شود. در صورتی که در هوای سرد گیر افتادید وضعیتHELP وHUDDLE جهت حفظ گرما کمک کننده خواهد بود.

 

  References:

۱- rosen p, Barker RM: “Emergency medicine” ۳- Sixth edition, Mosby, USA, ۱۹۷۹-۱۹۹۶, ۲۰۰۶

۲- Judith E Tintinalli, Gabor D, Kelen: “Emergency medicine” ۱- Sixth edition, Mc Grawhill USA, ۱۲۳۱-۳۵, ۲۰۰۶

۳- Danzl D, Pozos RS, et al. Multicenter hypothermia survey. Ann Emerg Med ۱۹۸۷; ۱۶:۱۰۴۲-۵۵

۴- Betty J. Tsuei,Paul A. Kearney. “Hypothermia in trauma patient” injury, int, J. care,۲۰۰۴;۳۵:۷-۱۵

تاریخ آخرین ویرایش مطلب: تاریخ آخرین ویرایش: ۸۹/۱۲/۰۳ - ۱۹:۴۰
اشتراک گذاری: تلگرام فیسبوک تویتر
برچسب ها:لوگین شوید تا بتوانید نظر درج کنید. اگر ثبت نام نکرده اید. ثبت نام کنید تا بتوانید لوگین شوید و علاوه بر آن شما نیز بتوانید مطالب خودتان را در سایت قرار دهید.
فراموش کردم