فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه ویژه: 7
رتبه کلی: 5226


درباره من
محل تولد: زمین
ملیت: انسان
سیاست: آزادی
مذهب: عشق
***
زندگی‌خیلی‌زیبامی‌شوداگر
بیاموزیم

تهمت نزنیم

صادق‌باشیم

دروغ‌نگوییم

مؤدب باشیم

انتقاد پذیر باشیم

دیگران را آزار ندهیم

از بی ارزشها بت نسازیم

وجدان‌وشرف‌داشته‌باشیم

از قدرت‌‌سوءاستفاده نکنیم

پشت سر کسی غیبت نکنیم

مسؤلیت اشتباهاتمان رابپذیریم

به ‌عقاید همدیگر احترام‌ بگذاریم

به ‌قومیت‌ و ملیت‌ کسی ‌توهین‌نکنیم

پیش ‌قضاوت و‌داوری‌احساسی ‌نکنیم
قلب من رامین تبریزی alone girl لاهوتیان محراب عبوسی مهدی اله ویرنلو مترسک کاکتوس 77241 ذکری موی تای کاران جلال علی اصغری سومیناز-مهسا موسی اصلانی Sanyasin همیشه محکوم ولی بیگناه ... جهان (Max pen) Ayda. سامان4شیردل hosein tataloti99 دستخط کوروش محمدی گروه بچه های آسمانی aliarang pariyaarangahar PARYAARANG صادق-1997 رز سفید هادی آدونیهو محمد.حسینی ساناز *میرزایی pariyaarang فراز احمدی خله خش بمویی *افرا*
کاربران آنلاین (3)